máy chủ ! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 UNLIMITED (ONLY) // c2Play.de ★ R 84.200.226.139:27015

connect 84.200.226.139:27015

giá 313

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
số lượng người chơi
16
/
64
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
1.
0
02:08
2.
0
01:16
3.
0
16:20
4.
0
00:39
5.
0
00:58
6.
0
02:14
7.
0
00:42
8.
0
00:25
9.
0
00:33
10.
0
02:38
11.
0
00:44
máy chủ trò chuyện
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?
Trò chuyện