máy chủ ! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH #2 // c2Play.de ★ Ranked 84.200.226.138:27015

connect 84.200.226.138:27015

giá 290

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
16
16
16
0
16
16
0
16
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
số lượng người chơi
16
/
64
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
1.
0
00:04
2.
0
01:19
4.
0
00:20
5.
0
00:04
6.
0
00:14
8.
0
18:44
9.
0
00:17
10.
0
00:41
11.
0
01:21
13.
0
00:17
14.
0
00:25
15.
0
00:07
16.
0
02:31
17.
0
00:11
18.
0
00:22
19.
0
00:17
20.
0
05:57
21.
0
01:00
22.
0
20:30
23.
0
00:31
24.
0
01:18
25.
0
00:19
26.
0
01:01
28.
0
02:01
30.
0
01:21
31.
0
00:04
32.
0
00:21
33.
0
00:06
34.
0
00:20
36.
0
00:47
37.
0
00:54
38.
0
00:17
39.
0
01:13
40.
0
00:30
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?