máy chủ [v34| Зомби 2019 |In-Teri] 46.174.52.15:27205

connect 46.174.52.15:27205

giá 414

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
31
0
18
19
0
11
13
0
14
3
0
1
3
0
8
16
12
0
18
20
0
17
31
31
số lượng người chơi
31
/
42
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
255
50:23
3.
36
30:04
4.
9
24:48
5.
7
53:14
6.
6
55:26
7.
6
11:20
8.
6
31:46
9.
3
12:48
10.
3
54:00
12.
0
09:50
13.
0
07:40
15.
0
25:25
16.
0
1:07:39
17.
0
00:45
18.
0
1:37:01
19.
0
16:21
20.
0
09:14
21.
0
1:04:14
22.
0
05:49
23.
0
17:27
24.
0
12:36
28.
0
48:22
30.
0
30:33
cầu thủ hàng đầu
1.
9364
347:42:43
2.
8970
27:29:27
3.
6908
221:41:30
4.
5402
149:35:57
5.
5328
62:13:19
6.
4730
224:54:44
8.
4092
276:21:47
10.
3572
11:45:37
11.
3331
106:52:07
12.
3291
130:37:26
13.
3268
185:35:24
14.
3255
91:54:38
15.
3004
69:33:03
17.
2641
92:15:07
18.
2636
26:47:24
19.
2625
43:15:44
20.
2551
110:38:49
21.
2475
67:54:45
22.
2471
47:12:06
23.
2400
98:05:59
24.
2361
66:43:26
25.
2327
27:25:04
26.
2254
64:20:35
27.
2170
85:27:49
28.
2154
24:37:45
29.
2125
5:03:12
30.
2084
102:05:00
31.
2070
38:42:25
32.
1974
27:34:05
33.
1971
25:06:46
34.
1968
36:27:55
35.
1914
49:05:37
36.
1887
46:47:44
37.
1858
27:43:24
38.
1801
21:50:34
39.
1796
120:15:08
40.
1789
25:13:32
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
zm_lila_panic_173
8.5%
zm_minecraft_extreme
7.2%
zm_420_office_v5
6.1%
zm_lila_panic_city_street
4.3%
zm_lila_panic_ose
3.8%
zm_mk_dust2_papys_aperos_v6
3.5%
zm_downtown
3.5%
zm_dust2
3.5%
zm_lila_black_175
3.5%
zm_templeofdoom_trouble_b4
3.5%
zm_kobi_panic
3.1%
zm_cbglc_b3
3.1%
zm_chudo_escape_booms
2.7%
zm_bumfight_v2
2.6%
zm_extreme_house_v3
2.6%
zm_powerhub_v4_fixed
2.6%
zm_dust2_remake_v6
2.6%
zm_dust2_papys_aperos4_2
2.6%
zm_lila_panic_l_v3
2.6%
zm_lila_panic_sethensv2_fix
1.9%
bản đồ cuối
2h 36m
zm_minecraft_extreme
MAX 42
AVG 26
5h 30m
zm_lila_panic_ose
MAX 41
AVG 27
6h 58m
zm_extreme_house_v3
MAX 23
AVG 12
8h 25m
zm_two_home_aw0
MAX 16
AVG 16
9h 52m
zm_dust2_papys_aperos4_2
MAX 16
AVG 9
11h 20m
zm_lila_panic_173
MAX 40
AVG 18
12h 47m
zm_bumfight_v2
MAX 11
AVG 6
14h 15m
zm_novum
MAX 3
AVG 3
15h 43m
zm_aftermatch_fixed
MAX 14
AVG 11
17h 11m
zm_dust2_bf_r
MAX 22
AVG 17
18h 38m
zm_dust2_papysaperos_ultime
MAX 22
AVG 16
20h 6m
zm_downtown
MAX 35
AVG 14
21h 34m
zm_fubar_towers_v4
MAX 18
AVG 18
1d 28m
zm_lila_panic_city_street
MAX 35
AVG 17
1d 3h 23m
zm_420_office_v5
MAX 31
AVG 21
1d 6h 18m
ze_elevator_escape_v4
MAX 32
AVG 30
1d 9h 12m
zm_lila_black_175
MAX 41
AVG 22
1d 10h 40m
zm_kobi_panic
MAX 39
AVG 15
1d 12h 7m
zm_cbglc_b3
MAX 41
AVG 22
1d 15h 1m
zm_lila_epic_d
MAX 19
AVG 10
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?