connect 46.174.50.235:27015

giá 665

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
16
5
17
17
18
21
21
22
24
25
29
35
31
33
34
33
41
29
22
18
19
19
16
16
số lượng người chơi
16
/
52
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
17
11:16
3.
16
23:41
4.
14
28:44
5.
12
26:17
6.
12
07:50
7.
11
50:34
9.
0
01:35
10.
0
01:35
12.
0
01:35
13.
0
01:35
14.
0
01:35
15.
0
01:35
16.
0
4:50:35
cầu thủ hàng đầu
1.
5193
140:15:51
2.
4878
229:25:03
3.
4782
432:48:11
5.
4347
172:16:15
6.
4009
917:49:27
7.
3772
64:44:55
8.
3582
153:36:13
9.
3556
154:14:26
10.
3346
351:36:46
11.
3317
67:26:34
12.
3254
175:36:49
13.
3077
475:27:06
14.
3034
68:16:58
16.
2788
238:52:20
17.
2785
189:41:59
18.
2727
271:17:08
19.
2717
222:32:38
20.
2652
144:40:37
21.
2553
146:28:12
22.
2522
153:25:58
23.
2390
358:28:00
24.
2365
277:35:21
26.
2253
137:51:11
27.
2253
286:38:46
28.
2170
111:12:17
29.
2113
247:24:53
30.
2071
164:03:16
31.
2067
68:23:24
33.
1970
169:09:14
34.
1962
160:01:33
35.
1925
239:18:07
36.
1900
55:18:22
37.
1891
121:17:17
38.
1879
89:39:41
39.
1878
115:21:18
40.
1851
83:33:40
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
gg_barricadefight
2.4%
de_losttemple_pro
2.4%
de_alexandra2
1.6%
aim_deagle_ultra
0.8%
gg_usp_milly
0.6%
dm_3houses
0.2%
gg_giza
0.2%
gg_8x
0.1%
bản đồ cuối
18m
awp_lego_2
MAX 44
AVG 23
51m
de_inferno
MAX 45
AVG 31
1h 12m
de_dust2
MAX 47
AVG 25
3h 51m
de_inferno2
MAX 42
AVG 25
4h 18m
awp_office
MAX 47
AVG 23
4h 51m
cs_italy
MAX 48
AVG 29
5h 12m
gg_giza
MAX 22
AVG 22
6h 51m
dm_3houses
MAX 50
AVG 46
16h 11m
awp_dustlike
MAX 40
AVG 22
16h 51m
aim_deagle_ultra
MAX 23
AVG 21
18h 51m
aim_deagle_2010
MAX 36
AVG 20
1d 7h 23m
de_losttemple_pro
MAX 41
AVG 30
3d 9h 14m
de_alexandra2
MAX 44
AVG 37
5d 15h 23m
gg_8x
MAX 34
AVG 34
6d 12h 7m
gg_usp_milly
MAX 42
AVG 42
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?