connect 188.127.239.72:27015

giá 367

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
14
15
0
18
17
20
0
27
5
26
31
0
34
36
35
49
0
66
62
62
0
51
28
28
số lượng người chơi
28
/
250
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
0
6:23:23
2.
0
4:48:10
3.
0
4:29:06
4.
0
4:09:33
5.
0
4:07:56
6.
0
3:21:22
7.
0
3:14:02
8.
0
3:06:57
9.
0
2:59:51
10.
0
2:25:26
11.
0
2:22:39
12.
0
2:02:15
13.
0
1:39:54
14.
0
1:13:20
15.
0
53:22
16.
0
48:33
17.
0
47:39
18.
0
41:30
19.
0
40:21
20.
0
29:38
21.
0
28:01
22.
0
20:02
23.
0
15:22
24.
0
11:17
25.
0
11:04
26.
0
03:05
27.
0
03:01
28.
0
00:39
cầu thủ hàng đầu
Không có người chơi dữ liệu hàng đầu
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
master server
100.0%
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?