máy chủ ★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite] 144.76.69.10:27018

connect 144.76.69.10:27018

giá 575

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
15
15
số lượng người chơi
15
/
18
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
6
18:15:03
3.
3
18:15:03
4.
3
18:15:03
5.
3
18:15:03
6.
2
18:15:03
7.
2
18:15:03
8.
1
18:15:03
9.
1
18:15:03
11.
1
18:15:03
12.
1
18:15:03
14.
0
18:15:03
15.
0
18:15:03
cầu thủ hàng đầu
1.
1091
22:34:13
2.
791
644:24:02
3.
790
42:24:36
4.
754
516:05:40
5.
706
509:00:41
6.
704
485:20:03
7.
686
622:20:32
8.
645
900:10:23
9.
627
495:06:55
10.
609
554:46:44
11.
590
479:37:00
12.
579
569:22:07
14.
571
1483:40:20
15.
568
529:00:32
16.
565
531:12:27
17.
558
573:39:09
18.
557
581:18:14
19.
549
528:12:19
20.
549
652:09:53
21.
548
526:53:11
22.
545
444:48:17
23.
544
71:10:33
24.
540
584:33:54
25.
540
513:42:35
26.
540
602:35:01
27.
528
683:09:39
28.
523
572:46:47
29.
522
438:29:28
30.
521
482:30:52
31.
520
500:41:20
32.
519
530:45:48
33.
515
502:01:13
34.
515
393:48:23
35.
514
461:31:20
36.
511
625:29:22
37.
509
479:45:48
38.
509
570:43:02
39.
508
577:02:19
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
gg_trainyard
5.8%
gg_twotowers
3.4%
gg_amsterdam_1806_b1
3.1%
fy_dust_market
2.7%
gg_amaze_ing
2.3%
gg_mystic_garden
2.0%
gg_neonarena
2.0%
gg_toon_ramps
2.0%
gg_smooth_3
1.9%
gg_hedgeworld
1.9%
gg_forestfun_ggn
1.9%
gg_littlehouse
1.8%
gg_dust_mini
1.8%
gg_dust_forts
1.8%
gg_smooth_2
1.8%
gg_construct_city
1.8%
gg_autumn
1.7%
gg_tnb_aztec
1.7%
fy_buzzkill_css_quad_v1
1.7%
gg_castles_park
1.7%
bản đồ cuối
25m
gg_humle_junkyard_v2
MAX 16
AVG 15
52m
gg_5pillars_ggn
MAX 16
AVG 15
1h 5m
gg_metal_legoarena
MAX 16
AVG 15
1h 25m
gg_octagon_b3
MAX 15
AVG 15
1h 45m
gg_fade
MAX 17
AVG 16
1h 57m
gg_amsterdam_1806_b1
MAX 16
AVG 15
2h 5m
fy_buzzkill_css_quad_v1
MAX 17
AVG 15
2h 15m
gg_tnb_temple
MAX 16
AVG 15
2h 25m
gg_df_deagle5_4
MAX 16
AVG 15
2h 35m
gg_twotowers
MAX 15
AVG 15
2h 45m
gg_deaglewire
MAX 16
AVG 15
2h 52m
gg_octarush2
MAX 16
AVG 15
3h 5m
gg_doubleyellow_v1
MAX 18
AVG 16
3h 15m
gg_elitearena02_v2
MAX 16
AVG 15
3h 25m
gg_hellokitty_b1
MAX 16
AVG 15
3h 35m
fy_dust_market
MAX 16
AVG 15
3h 52m
gg_churches_x_final_fixed
MAX 16
AVG 15
4h 15m
gg_dust_mini
MAX 15
AVG 13
4h 25m
gg_supadeth
MAX 16
AVG 15
4h 35m
gg_constructed
MAX 16
AVG 15
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?