máy chủ • GG-Elite.net » RPG GunGame • 144.76.69.10:27018

connect 144.76.69.10:27018

giá 493

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
15
0
15
15
15
0
15
15
0
15
15
0
15
15
1
0
16
15
0
15
15
0
16
16
số lượng người chơi
16
/
18
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
14
14:22:00
2.
10
14:22:00
3.
10
14:22:00
5.
8
14:22:00
6.
8
14:22:00
9.
8
14:22:00
11.
6
14:22:00
12.
6
14:22:00
13.
3
14:22:00
15.
1
14:22:00
16.
0
00:11
cầu thủ hàng đầu
1.
1313
28:23:03
2.
1195
1560:58:26
3.
1096
947:40:35
4.
1037
2583:18:03
5.
1002
861:03:59
6.
985
817:04:32
7.
964
898:06:52
8.
962
978:35:48
9.
952
883:21:11
10.
950
999:44:38
11.
939
965:31:46
12.
939
935:47:00
13.
921
968:48:09
14.
918
904:38:27
16.
891
937:08:53
17.
873
862:09:49
18.
868
907:28:48
19.
858
738:40:26
20.
848
888:45:30
21.
837
953:15:26
22.
824
956:39:53
23.
820
1006:33:23
24.
818
725:24:42
26.
803
995:11:25
27.
801
971:10:44
28.
800
984:41:29
29.
796
896:13:36
30.
792
966:34:13
31.
790
42:24:36
32.
779
960:53:00
33.
778
986:15:04
34.
777
1019:54:42
35.
774
846:56:31
36.
770
881:44:41
37.
764
867:09:56
38.
760
963:09:17
39.
759
1017:42:41
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
gg_textured_mafia_arena
4.3%
gg_amaze_ing
2.6%
gg_smooth_b1
2.6%
gg_octagon_b3
2.6%
gg_castles_park
2.6%
gg_hedgeworld
2.6%
gg_elitearena02_v2
2.6%
gg_de_alivemetal
2.6%
gg_humle_outbox_v3
1.7%
gg_fy_recornered
1.7%
gg_arena_doe
1.7%
gg_scoutzknivez_hc
1.7%
gg_metal_legoarena
1.7%
gg_fy_battlefield
1.7%
gg_crysis_towers
1.7%
gg_funround
1.7%
gg_elitearena01
1.7%
gg_fy_back_street
1.7%
gg_trs_aim_churches
1.7%
gg_tip_octal
1.7%
bản đồ cuối
2h 27m
gg_deaglewire
MAX 15
AVG 15
3h 52m
gg_textured_mafia_arena
MAX 15
AVG 15
5h 18m
gg_fy_battlefield
MAX 15
AVG 15
6h 44m
gg_punishment
MAX 16
AVG 15
8h 10m
gg_cb_arctic
MAX 1
AVG 1
11h 2m
gg_xbox
MAX 15
AVG 15
12h 28m
gg_construct_city
MAX 15
AVG 15
13h 53m
gg_textured_lockdown
MAX 15
AVG 15
15h 18m
gg_funround
MAX 15
AVG 15
16h 44m
gg_elitearena02_v2
MAX 15
AVG 15
18h 10m
gg_toon_ramps
MAX 15
AVG 15
19h 36m
gg_smooth_b1
MAX 15
AVG 15
21h 2m
gg_playground_b
MAX 15
AVG 15
22h 27m
gg_trs_aim_churches
MAX 15
AVG 15
1d 1h 17m
gg_blizzard
MAX 15
AVG 15
1d 2h 43m
gg_shotgunremix
MAX 16
AVG 16
1d 4h 10m
gg_tnb_zen
MAX 15
AVG 15
1d 5h 35m
gg_metal_legoarena
MAX 16
AVG 16
1d 8h 26m
gg_aim_ag_texture_city
MAX 15
AVG 15
1d 11h 18m
gg_garage
MAX 15
AVG 15
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?