máy chủ ★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite] 144.76.69.10:27018

connect 144.76.69.10:27018

giá 579

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
15
0
16
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
15
số lượng người chơi
15
/
18
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
11
7:05:06
2.
7
7:05:06
3.
6
7:05:06
4.
4
7:05:06
5.
4
7:05:06
6.
3
7:05:06
7.
2
7:05:06
8.
2
7:05:06
9.
2
7:05:06
10.
1
7:05:06
11.
1
7:05:06
15.
0
7:05:06
cầu thủ hàng đầu
1.
4100
4660:20:15
2.
4070
4660:20:15
3.
3944
4660:20:15
4.
3901
4660:20:15
7.
3818
4660:20:15
8.
3808
4660:20:15
9.
3807
4660:20:15
10.
3806
4660:20:15
11.
3799
4660:20:15
12.
3779
4660:20:15
13.
3776
4660:20:15
14.
3770
4660:20:15
15.
3756
4660:20:15
16.
3743
4660:20:15
17.
3742
4660:20:15
18.
3740
4660:20:15
19.
3736
4660:20:15
20.
3729
4660:20:15
21.
3722
4660:20:15
22.
3708
4660:20:15
23.
3704
4660:20:15
24.
3666
4660:20:15
25.
3664
4660:20:15
26.
3657
4660:20:15
27.
3639
4660:20:15
28.
3616
4660:20:15
29.
3616
4660:20:15
30.
3615
4660:20:15
31.
3613
4660:20:15
32.
3612
4660:20:15
34.
3587
4660:20:15
36.
3567
4660:20:15
37.
3561
4660:20:15
38.
3544
4660:20:15
39.
3542
4660:20:15
40.
3532
4660:20:15
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
fy_aimsport3
7.1%
gg_fy_battlefield
3.6%
gg_scoutzknivez_hc
2.8%
gg_amsterdam_1806_b1
2.8%
gg_battlepyramid
2.8%
gg_neonarena
2.8%
gg_trs_aim_churches
2.8%
fy_dust_market
2.8%
gg_isolated_fightyard
2.1%
gg_constructed
2.1%
gg_blizzard
2.1%
gg_doubleyellow_v1
2.1%
gg_playground_b
2.1%
gg_shotty_redux
1.4%
gg_nutty
1.4%
gg_vortex
1.4%
gg_de_alivemetal
1.4%
gg_toon_ramps
1.4%
gg_shotgunremix
1.4%
gg_tnb_temple
1.4%
bản đồ cuối
1h 32m
gg_twotowers
MAX 15
AVG 15
2h 44m
gg_funround
MAX 15
AVG 15
3h 56m
fy_aimsport3
MAX 16
AVG 15
5h 7m
gg_simpsons
MAX 15
AVG 15
6h 18m
gg_olympic_arena_ggn
MAX 15
AVG 15
7h 29m
gg_punishment
MAX 15
AVG 15
8h 40m
gg_toon_ramps
MAX 15
AVG 15
9h 51m
gg_cb_arctic
MAX 15
AVG 15
11h 2m
gg_castles_park
MAX 15
AVG 15
12h 14m
gg_mystic_garden
MAX 15
AVG 15
13h 25m
gg_amsterdam_1806_b1
MAX 15
AVG 15
14h 36m
gg_dusttownabandoned_dusk
MAX 15
AVG 15
15h 47m
gg_scoutzknivez_hc
MAX 16
AVG 15
17h 0m
gg_shotgunremix
MAX 16
AVG 15
18h 10m
gg_texture_churches
MAX 17
AVG 16
1d 3h 41m
gg_fade
MAX 15
AVG 15
1d 4h 53m
gg_fy_icecabin_gzm-m
MAX 15
AVG 15
1d 6h 3m
gg_battlepyramid
MAX 16
AVG 15
1d 7h 14m
gg_fy_battlefield
MAX 16
AVG 15
1d 8h 25m
gg_mokko_brd
MAX 15
AVG 15
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?