máy chủ ★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite] 144.76.69.10:27018

connect 144.76.69.10:27018

giá 588

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
15
15
0
15
15
16
15
0
15
15
16
15
0
15
15
15
16
0
15
15
15
15
0
15
số lượng người chơi
15
/
18
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
10
37:21
2.
3
21:21:45
3.
3
21:21:45
4.
2
04:05
5.
2
21:21:45
6.
2
21:21:45
8.
2
21:21:45
9.
1
21:21:45
10.
1
21:21:45
11.
0
21:21:45
12.
0
21:21:45
cầu thủ hàng đầu
1.
790
42:19:11
2.
670
6:53:30
3.
665
286:39:44
4.
489
268:11:24
5.
487
430:35:28
6.
472
522:23:24
7.
468
365:35:48
8.
463
278:17:21
9.
456
334:04:58
10.
456
432:23:29
11.
449
369:53:09
12.
447
367:00:01
14.
440
324:08:30
15.
428
414:02:25
16.
427
273:51:43
18.
425
381:58:31
19.
419
302:04:28
20.
415
298:16:03
21.
415
255:47:15
23.
412
383:17:58
24.
411
371:22:45
25.
408
288:19:45
26.
405
227:10:25
27.
403
303:11:52
28.
400
239:03:52
29.
397
294:55:50
30.
396
367:39:13
32.
390
303:46:22
33.
388
333:24:21
35.
386
370:51:56
36.
385
294:49:18
37.
384
347:48:48
38.
384
372:31:44
40.
381
273:02:55
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
gg_trs_aim_churches
3.7%
fy_dust_market
3.7%
gg_ugz_super_mario
3.7%
gg_doubleyellow_v1
3.0%
gg_neonarena
2.3%
gg_egypt
2.2%
fy_snow_temple
2.2%
gg_heavyshades
2.2%
gg_bloodarena
2.2%
gg_hellokitty_b1
2.2%
gg_arena_future
2.2%
gg_tnb_aztec
2.2%
gg_fade
2.2%
gg_aim_shotty
2.2%
gg_textured_lockdown
2.2%
gg_funround
2.2%
gg_mystic_garden
1.5%
gg_vortex
1.5%
gg_mini_mario_2
1.5%
gg_watchtower_ggn
1.5%
bản đồ cuối
2h 3m
gg_fountainfight
MAX 15
AVG 15
3h 17m
gg_dusttownabandoned_dusk
MAX 16
AVG 15
4h 33m
gg_garage
MAX 15
AVG 15
5h 48m
gg_shotty_redux
MAX 15
AVG 15
7h 3m
gg_vortex
MAX 16
AVG 16
8h 18m
gg_mini_mario_2
MAX 15
AVG 15
9h 33m
fy_buzzkill_css_quad_v1
MAX 15
AVG 15
10h 48m
gg_metal_legoarena
MAX 15
AVG 15
12h 3m
gg_xbox
MAX 15
AVG 15
13h 18m
gg_hellokitty_b1
MAX 16
AVG 15
14h 32m
gg_ugz_super_mario
MAX 15
AVG 15
15h 48m
gg_aim_saucy
MAX 15
AVG 15
17h 3m
gg_pool_day_gx
MAX 15
AVG 15
19h 34m
gg_scoutzknivez_hc
MAX 15
AVG 15
20h 50m
fy_dust_market
MAX 16
AVG 15
22h 5m
gg_funround
MAX 15
AVG 15
23h 20m
gg_castles_park
MAX 15
AVG 15
1d 36m
gg_fade
MAX 15
AVG 15
1d 3h 5m
gg_heavyshades
MAX 16
AVG 15
1d 4h 22m
gg_trs_aim_churches
MAX 17
AVG 15
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?