máy chủ • GG-Elite.net » Turbo GunGame - Simpsons #1 • 144.76.69.10:27015

connect 144.76.69.10:27015

giá 405

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
18
18
0
20
19
19
0
22
22
0
23
17
0
16
16
0
15
16
0
15
17
17
17
số lượng người chơi
17
/
38
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
24
52:41
3.
5
00:40
4.
4
5:20:36
5.
4
5:20:36
6.
4
5:20:36
7.
4
5:20:36
8.
4
5:20:36
9.
3
5:20:36
10.
3
5:20:36
12.
2
5:20:36
13.
0
5:20:36
14.
0
5:20:36
16.
0
5:20:36
cầu thủ hàng đầu
1.
2200
81:58:06
2.
1658
16:31:49
3.
1485
45:17:26
4.
1366
90:06:53
5.
1357
67:50:55
7.
1078
9:49:19
8.
982
16:42:53
9.
973
1340:35:31
10.
943
1003:49:15
11.
936
1318:34:11
12.
907
39:16:33
13.
899
1001:25:13
14.
803
16:04:00
15.
803
18:57:03
16.
801
74:25:54
17.
771
1461:01:38
18.
770
13:54:50
19.
768
1608:51:07
20.
751
1316:03:10
21.
746
8:33:24
22.
745
21:22:06
23.
740
58:58:09
24.
740
1092:59:12
25.
722
1179:14:25
27.
713
1408:31:03
28.
711
1092:25:02
29.
704
1065:55:01
30.
702
25:36:02
31.
701
1230:42:39
32.
691
1137:51:50
33.
687
1225:33:03
34.
685
1119:10:41
35.
683
1099:04:03
36.
682
1311:53:48
37.
671
1229:09:01
38.
667
1164:01:15
39.
665
24:07:22
40.
664
1038:02:05
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
gg_simpsons_winter_2017_v4
2.6%
gg_simpsons_indigo
2.6%
gg_simpsons_mega
2.6%
gg_simpsons
2.6%
gg_simpsons_blood_orange
2.6%
gg_simpsons_port
1.7%
gg_simpsons_d
1.7%
gg_simpsons_bridged_arena
1.7%
gg_simpsons_desert
1.7%
gg_simpsons_castle_fixed
1.7%
gg_simpsons_legendary
1.7%
gg_simpsons_inclinc
1.7%
gg_simpsons_octarush2
1.7%
gg_simpsons_scoutzknivez
1.7%
gg_simpsons_forrest
1.7%
gg_simpsons_snow_improved
1.7%
gg_simpsons_india
1.7%
gg_simpsons_concrete
1.7%
gg_simpsons_winter_2017_v3
1.7%
gg_simpsons_arena_iv
1.7%
bản đồ cuối
1h 56m
gg_simpsons_panic_v2
MAX 17
AVG 16
3h 22m
gg_simpsons_canals
MAX 15
AVG 15
4h 49m
gg_simpsons_ripper
MAX 16
AVG 16
6h 16m
gg_simpsons_hallrun
MAX 15
AVG 15
7h 43m
gg_simpsons_city_advanced
MAX 16
AVG 16
9h 11m
gg_simpsons_unity
MAX 16
AVG 16
10h 38m
gg_simpsons_indigo
MAX 17
AVG 16
12h 6m
gg_simpsons_mirror_improved
MAX 23
AVG 23
13h 33m
gg_simpsons_space_stashun_fixed
MAX 22
AVG 22
15h 0m
gg_simpsons_skrill
MAX 22
AVG 22
16h 27m
gg_simpsons_crysis_towers
MAX 19
AVG 18
17h 54m
gg_simpsons_new_recruit_v3
MAX 19
AVG 19
19h 21m
gg_simpsons_forrest
MAX 20
AVG 17
20h 48m
gg_simpsons_arena_iv
MAX 18
AVG 18
22h 16m
gg_simpsons_two_towers_v2
MAX 18
AVG 18
23h 43m
gg_simpsons_angry_overpass_v33
MAX 19
AVG 19
1d 1h 11m
gg_simpsons_32
MAX 18
AVG 18
1d 4h 4m
gg_simpsons_octarush2
MAX 17
AVG 16
1d 5h 32m
gg_simpsons_scoutzknivez
MAX 17
AVG 16
1d 6h 59m
gg_simpsons_winter_2017_v3
MAX 16
AVG 16
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?
VIP máy chủ
Số người đang online