máy chủ =ACG= 4 Team Shootout Map Vote !radio SoundCloud 108.178.55.141:27015

connect 108.178.55.141:27015

giá 522

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
20
13
19
28
28
25
20
28
0
18
21
26
16
11
14
15
0
0
0
0
16
28
28
số lượng người chơi
28
/
28
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
17
06:31
2.
17
06:31
3.
17
06:31
4.
15
06:31
6.
12
06:31
7.
12
06:33
8.
12
06:31
9.
11
05:30
10.
11
05:41
12.
9
06:31
13.
8
06:05
14.
7
06:31
15.
7
06:33
16.
7
06:31
17.
5
03:29
18.
3
03:21
19.
3
03:58
21.
1
03:02
22.
1
06:31
24.
1
03:46
25.
0
02:53
26.
0
00:26
27.
0
06:31
cầu thủ hàng đầu
1.
4473
94:38:14
2.
3649
3056:34:57
3.
3504
2941:11:45
4.
3503
2896:03:42
5.
3494
3057:09:32
6.
3476
3027:02:12
7.
3420
3026:10:42
8.
3418
3039:07:06
9.
3405
3017:36:46
10.
3385
2996:34:18
11.
3383
2989:50:16
12.
3373
3005:44:46
13.
3366
3035:35:33
14.
3358
3093:30:00
15.
3329
3065:38:29
16.
3320
3045:49:01
17.
3310
3031:45:14
18.
3275
2866:11:33
19.
3273
3034:41:01
20.
3272
3050:33:39
21.
3262
2955:33:15
22.
3251
3062:50:45
23.
3230
2888:40:51
24.
3200
2885:09:20
25.
3152
3017:09:28
26.
3145
2947:47:56
27.
3124
2951:44:56
28.
3099
3030:34:55
29.
3081
2957:30:33
30.
3056
2946:09:22
31.
3045
2953:56:47
32.
2899
2807:36:02
33.
2892
2909:06:53
34.
2193
74:09:33
36.
2041
24:57:53
37.
1656
26:42:36
38.
1638
62:19:45
39.
1616
42:12:04
40.
1602
50:31:27
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
fof_fistful
19.4%
fof_robertlee
15.9%
fof_winterlong
15.9%
fof_overtop
12.4%
fof_cripplecreek
12.4%
fof_sweetwater
12.4%
fof_desperados
11.7%
bản đồ cuối
2h 10m
fof_fistful
MAX 28
AVG 8
3h 19m
fof_desperados
MAX 28
AVG 16
4h 29m
fof_overtop
MAX 28
AVG 15
5h 37m
fof_sweetwater
MAX 28
AVG 16
9h 4m
fof_winterlong
MAX 28
AVG 16
11h 21m
fof_robertlee
MAX 28
AVG 19
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?