máy chủ [GUC]18+ Zombie Escape FREE SKINS !VIP !STORE !RANK 95.172.92.196:27015

connect 95.172.92.196:27015

giá 205

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
37
58
64
0
40
20
6
0
2
1
0
1
1
1
0
1
3
7
0
4
9
0
25
số lượng người chơi
25
/
64
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
6
18:52
2.
1
31:16
3.
0
01:46
4.
0
48:11
5.
0
06:23
6.
0
32:46
7.
0
14:53
8.
0
25:55
9.
0
30:54:26
10.
0
40:45
11.
0
43:19
12.
0
13:22
13.
0
45:52
14.
0
35:03
15.
0
29:45
16.
0
1:28:19
17.
0
14:30
18.
0
1:20:31
19.
0
12:41
20.
0
34:13
21.
0
21:05
22.
0
18:05
25.
0
2:08:01
cầu thủ hàng đầu
2.
3269
121:50:28
3.
3049
120:34:53
4.
2933
177:21:52
5.
2284
95:10:51
6.
2235
67:05:57
7.
2153
153:32:11
8.
2099
93:38:59
9.
2016
112:33:19
10.
1796
104:49:06
11.
1609
137:56:03
12.
1603
100:49:44
13.
1427
32:56:00
14.
1422
17:02:41
16.
1276
88:57:16
17.
1265
79:48:52
18.
1223
90:27:00
19.
1211
58:46:08
20.
1164
294:28:34
21.
1157
18:04:00
22.
1140
42:48:07
23.
1135
57:10:55
24.
1129
89:21:44
25.
1115
42:52:52
26.
1097
32:19:28
27.
1089
26:32:53
28.
1003
72:36:28
29.
990
113:33:00
30.
981
81:17:21
31.
977
66:53:42
32.
946
127:47:11
34.
926
67:37:11
35.
911
43:19:39
36.
821
36:05:13
37.
815
38:34:40
38.
809
13:03:22
39.
792
24:03:50
40.
781
25:55:14
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
ze_boatescape5_reloaded_v1
9.0%
ze_crazy_escape_v5_5_1
8.1%
ze_magic_carpet_p2
8.1%
ze_paradise_v2_csgo
8.1%
ze_polatrio_v1_1
8.0%
ze_defense3003
4.9%
ze_forius_just_run_p2
4.1%
ze_atix_panic_v1
3.3%
ze_30_seconds__b21_p2
3.2%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3_v5
2.4%
ze_dangerous_waters_xmas_v2_4
1.6%
ze_indiana_jones_v4a_004_p4
1.6%
ze_aztec_temple_go_v2
1.6%
ze_rush_b_v1_1
1.6%
ze_surf_facility_p4
1.6%
ze_texturescape_p2
1.6%
ze_mountain_escape_snow_v5_4
1.6%
ze_iamlegend_p2
1.6%
ze_raccoon_facility_v6b_p
1.6%
ze_ffxii_westersand_v7_z9
0.8%
bản đồ cuối
1h 57m
ze_surf_facility_p4
MAX 9
AVG 7
3h 20m
ze_kaffe_escape_v2
MAX 4
AVG 4
4h 42m
ze_mountain_escape_snow_v5_4
MAX 7
AVG 5
6h 4m
ze_flying_world_p
MAX 3
AVG 3
7h 27m
ze_boatescape5_reloaded_v1
MAX 6
AVG 1
17h 7m
ze_indiana_jones_v4a_004_p4
MAX 32
AVG 26
18h 29m
ze_sky_athletic_adv_v9_10
MAX 40
AVG 40
19h 52m
ze_pipeline_escape_v2_1
MAX 64
AVG 64
21h 15m
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3_v5
MAX 58
AVG 35
22h 38m
ze_sandstorm_go_v1_3
MAX 37
AVG 37
1d 1m
ze_mirrors_edge_reborn_p3
MAX 58
AVG 58
1d 1h 24m
ze_rush_b_v1_1
MAX 55
AVG 41
1d 2h 47m
ze_gris_v1_13
MAX 54
AVG 54
1d 4h 10m
ze_dangerous_waters_xmas_v2_4
MAX 28
AVG 23
1d 5h 32m
ze_defense3003
MAX 3
AVG 1
1d 8h 18m
ze_atix_panic_v1
MAX 21
AVG 8
1d 9h 40m
ze_paradise_v2_csgo
MAX 6
AVG 2
1d 11h 3m
ze_lotr_mount_doom_p3
MAX 24
AVG 24
1d 12h 26m
ze_aztec_temple_go_v2
MAX 35
AVG 34
1d 13h 48m
ze_crazy_escape_v5_5_1
MAX 27
AVG 16
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?
Trò chuyện