máy chủ [GUC]18+ Zombie Escape FREE SKINS !VIP !STORE !RANK 95.172.92.196:27015

connect 95.172.92.196:27015

giá 142

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
7
20
30
32
37
42
38
44
46
33
28
27
23
11
12
5
2
2
3
3
3
4
8
6
số lượng người chơi
6
/
64
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
cầu thủ hàng đầu
1.
276
13:23:41
2.
274
5:50:19
4.
189
2:27:32
5.
188
5:04:44
6.
184
1:26:22
7.
179
1:03:25
8.
173
1:10:15
9.
172
4:22:32
10.
170
2:26:46
11.
170
1:00:20
12.
170
24:01
13.
169
3:15:20
14.
169
1:07:29
15.
169
5:25:32
16.
168
4:21:07
17.
159
7:25:18
18.
89
7:41:04
19.
84
5:39:17
20.
81
59:54
22.
39
56:53
23.
26
4:05:13
24.
24
3:10:04
25.
24
6:02:35
27.
13
1:52:08
28.
12
6:15:38
29.
12
4:44:53
30.
11
23:41
31.
10
7:50:15
32.
9
2:19:47
33.
8
32:41
34.
8
1:33:59
35.
8
2:40:05
36.
7
24:59
37.
7
3:31:37
38.
6
15:06
39.
6
1:11:49
40.
6
28:24:18
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
ze_30_seconds__b21_p2
6.1%
ze_facility_escape_7b
5.0%
ze_chaos_v7_4f
3.7%
ze_defense3003
3.6%
ze_floating_rocks_survival_csgo
3.5%
ze_atix_apocalypse_p3
3.4%
ze_pirates_port_royal_v5_6
3.0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v2_11
2.8%
ze_misaka_b3_9
2.7%
ze_atix_panic_v1
2.6%
ze_deepice_p3
2.2%
ze_hell_escape_p2
2.2%
ze_texturescape_p2
2.2%
ze_blackmesa_remix_p2
2.2%
ze_mario_tower_v4_p2
2.2%
ze_gods_wrath_p2
2.2%
ze_rollermine_factory_2010_p
2.0%
ze_random_p2
1.9%
ze_surf_vortex_v2_6
1.9%
ze_panic_escape_v3_2_e5
1.9%
bản đồ cuối
1h 0m
ze_hell_escape_p2
MAX 19
AVG 10
1h 20m
ze_escape_horizon_p2
MAX 8
AVG 4
1h 39m
ze_horizon_sky_escape_v2
MAX 5
AVG 3
1h 59m
ze_blackmesa_remix_p2
MAX 4
AVG 3
2h 39m
ze_defense3003
MAX 15
AVG 4
3h 19m
ze_abandoned_industry_alpha
MAX 5
AVG 4
3h 58m
ze_gods_wrath_p2
MAX 3
AVG 2
4h 36m
ze_floating_rocks_survival_csgo
MAX 3
AVG 1
4h 56m
ze_desert_fox_v7_6
MAX 4
AVG 3
5h 35m
ze_chronus_a1
MAX 3
AVG 2
6h 32m
ze_rollermine_factory_2010_p
MAX 4
AVG 2
8h 27m
ze_magic_carpet_p2
MAX 13
AVG 12
9h 5m
ze_sst_b2_1_p5
MAX 11
AVG 11
9h 25m
ze_icecap_escape_v5_p
MAX 11
AVG 9
10h 3m
ze_hazard_escape_p2
MAX 12
AVG 12
10h 22m
ze_mario_tower_v4_p2
MAX 23
AVG 18
10h 42m
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
MAX 18
AVG 18
11h 0m
ze_saw_p3
MAX 21
AVG 21
11h 20m
ze_surf_facility_p4
MAX 29
AVG 27
11h 59m
ze_halloween_house_b4
MAX 29
AVG 28
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?