máy chủ cs-klarer-german.de|Deathmatch 81.169.155.226:27015

connect 81.169.155.226:27015

giá 4

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
số lượng người chơi
0
/
20
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
1.
2931
15:30:58
2.
2852
13:56:17
3.
1793
229:02:21
4.
1565
12:10:00
5.
1532
253:26:35
6.
1366
210:42:37
7.
1248
240:51:34
8.
1161
173:22:10
9.
1155
114:06:50
10.
1121
185:07:50
11.
1118
219:13:13
12.
1101
183:10:15
13.
1099
152:41:20
14.
1040
216:29:28
15.
1004
150:41:29
16.
974
184:26:34
17.
965
112:06:53
18.
926
161:14:22
19.
906
206:42:52
20.
868
125:07:13
21.
859
128:48:57
22.
807
108:25:34
23.
805
124:22:30
24.
778
158:09:59
25.
759
134:44:52
26.
756
122:09:26
27.
754
142:02:20
28.
739
127:04:21
29.
692
148:12:33
30.
690
144:07:43
31.
667
139:20:54
32.
660
120:07:08
33.
647
130:07:19
34.
640
121:28:02
35.
617
1:42:46
36.
604
134:55:34
37.
603
129:52:46
38.
593
106:40:43
39.
591
157:01:02
40.
588
4:36:48
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
de_inferno
85.8%
de_inferno_old
5.3%
de_shipped
3.8%
bản đồ cuối
20h 45m
de_shipped
MAX 0
AVG 0
1d 21h 15m
de_inferno_old
MAX 0
AVG 0
4d 20h 54m
de_overpass
MAX 0
AVG 0
5d 11m
de_austria
MAX 6
AVG 6
6d 21h 2m
cs_insertion
MAX 0
AVG 0
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?