máy chủ [PL] cs-SopliCa.com [1 vs 1][Multi-Arena][128 TR][FAST DROP][gameME] 80.72.33.53:27290

connect 80.72.33.53:27290

giá 572

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
22
19
13
0
28
16
5
8
0
0
1
0
11
18
0
23
33
23
26
0
25
27
32
32
số lượng người chơi
32
/
36
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
47
1:17:44
2.
47
14:10
3.
45
44:07
4.
44
26:32
5.
42
17:33
6.
41
20:42
7.
41
14:50
8.
38
21:41
9.
35
09:38
10.
33
14:01
11.
33
08:19
12.
29
06:41
13.
29
06:34
14.
29
21:17
15.
27
34:17
16.
27
34:00
17.
24
14:16
18.
23
05:40
19.
20
05:05
20.
20
21:26
21.
18
22:17
23.
14
02:31
24.
12
04:57
25.
12
03:05
26.
8
03:38
27.
8
04:49
28.
5
04:04
29.
5
02:16
30.
5
01:31
31.
0
19:16:40
32.
0
00:00
33.
0
63:10:16
34.
0
2:07:45
cầu thủ hàng đầu
1.
2434
34:42:35
2.
1985
20:47:54
3.
1963
29:10:36
5.
1472
15:12:29
6.
1455
10:32:16
7.
1364
15:43:15
8.
1318
42:52:17
9.
1317
10:45:08
10.
1299
21:45:24
11.
1283
31:17:47
13.
1267
13:06:13
14.
1210
20:49:27
15.
1168
17:20:09
16.
1162
9:01:44
17.
1147
7:51:54
18.
1146
27:19:26
19.
1100
14:09:36
20.
1087
20:39:54
21.
1067
27:15:56
22.
1064
11:04:56
23.
1061
12:15:46
24.
1059
23:06:16
25.
1052
8:40:33
26.
1046
8:52:03
27.
1009
12:10:05
28.
995
22:16:51
29.
994
24:18:11
30.
983
16:42:15
31.
978
13:14:42
32.
959
27:56:24
33.
950
16:41:01
34.
948
17:22:38
35.
941
9:14:13
36.
936
11:21:34
37.
924
8:02:53
38.
923
84:44:29
39.
887
13:37:24
40.
876
25:34:47
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
am_grass2_64
8.1%
am_banana_20
6.9%
am_towers2_w
6.7%
am_aztec_64
6.0%
am_sc_redliner_40
5.9%
am_nuke_64
5.0%
am_ancient_placzacypawel
4.2%
am_breakout_64
4.2%
am_map1v1-64
3.9%
am_plain2_d
3.9%
am_water-64
3.8%
am_arena
3.7%
am_dust_64
3.7%
am_garage
3.4%
am_1tap_must2
3.0%
am_yard_20
2.6%
am_heaven_soplica
2.5%
am_rooftop_w
2.5%
am_ramps_64
2.5%
am_kraftwerk_sc
2.5%
bản đồ cuối
2h 23m
am_rooftop_w
MAX 34
AVG 22
3h 38m
am_ramps_64
MAX 30
AVG 19
4h 53m
am_kraftwerk_sc
MAX 33
AVG 20
6h 7m
am_towers2_w
MAX 34
AVG 20
7h 22m
am_1tap_must2
MAX 36
AVG 19
9h 51m
am_map1v1-64
MAX 37
AVG 20
11h 6m
am_grass2_64
MAX 35
AVG 16
12h 20m
am_aztec_64
MAX 37
AVG 21
14h 50m
am_text
MAX 35
AVG 23
16h 5m
am_garage
MAX 33
AVG 20
18h 34m
am_ancient_placzacypawel
MAX 28
AVG 17
19h 49m
am_banana_20
MAX 37
AVG 21
22h 18m
am_nuke_64
MAX 37
AVG 20
23h 32m
am_sc_redliner_40
MAX 33
AVG 17
1d 3h 16m
am_walterv2_64
MAX 30
AVG 24
1d 5h 46m
am_plain2_d
MAX 35
AVG 24
1d 13h 13m
am_water-64
MAX 36
AVG 22
1d 19h 26m
am_multi_v6
MAX 33
AVG 19
1d 21h 55m
am_crashz_dust_v64
MAX 31
AVG 15
2d 6h 35m
am_himalaya_fix
MAX 34
AVG 22
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?
Trò chuyện