máy chủ [PL] cs-SopliCa.com [1 vs 1][Multi-Arena][128 TR][PRIME ONLY] 80.72.33.53:27290

connect 80.72.33.53:27290

giá 398

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
28
0
23
32
31
0
35
36
0
35
24
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
số lượng người chơi
0
/
36
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
1.
4269
43:10:08
2.
3330
40:34:42
3.
2916
18:34:28
4.
2702
20:09:04
5.
2697
122:40:07
6.
2360
41:33:01
7.
2276
22:00:14
8.
2235
17:30:52
9.
2082
44:22:08
10.
1872
26:03:18
11.
1803
23:17:40
13.
1755
13:01:34
14.
1714
36:52:20
15.
1651
32:55:58
16.
1619
16:16:40
17.
1593
21:02:21
18.
1548
25:41:45
19.
1513
50:21:10
20.
1489
16:34:31
21.
1461
35:21:35
22.
1455
10:32:16
23.
1442
13:20:38
24.
1431
22:03:36
25.
1411
26:42:48
26.
1399
15:48:32
27.
1394
15:48:16
28.
1386
37:48:43
29.
1372
22:01:31
30.
1349
10:40:03
31.
1333
43:06:19
32.
1310
13:31:51
33.
1305
21:17:20
34.
1274
15:00:56
35.
1267
17:13:28
36.
1251
10:09:38
37.
1221
19:24:14
38.
1219
5:46:55
39.
1177
9:46:11
40.
1135
18:56:48
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
am_dust_64
11.8%
am_ramps_64
10.0%
am_crashz_dust_v64
8.7%
am_walterv2_64
7.1%
am_nuke_64
5.7%
am_garage
5.4%
am_text
5.3%
am_arena
4.2%
am_banana_20
4.1%
am_sc_multimustr1f1
4.0%
am_1tap_must2
3.2%
am_desert_64
3.1%
am_water-64
2.9%
am_plain2_d
2.9%
am_sc_majnkraftblue_40
2.7%
am_ancient_placzacypawel
2.6%
am_aztec_64
2.2%
am_towers2_w
2.1%
am_yard_20
2.0%
am_heaven_soplica
2.0%
bản đồ cuối
2h 23m
am_ramps_64
MAX 32
AVG 14
10h 53m
am_dust_64
MAX 36
AVG 4
12h 20m
am_yard_20
MAX 33
AVG 19
13h 44m
am_nuke_64
MAX 35
AVG 25
15h 10m
am_banana_20
MAX 36
AVG 27
18h 1m
am_towers2_w
MAX 34
AVG 26
19h 26m
am_garage
MAX 35
AVG 20
20h 51m
am_crashz_dust_v64
MAX 35
AVG 17
22h 17m
am_ancient_placzacypawel
MAX 28
AVG 23
1d 1h 7m
am_water-64
MAX 37
AVG 23
1d 9h 37m
am_heaven_soplica
MAX 35
AVG 25
1d 11h 2m
am_breakout_64
MAX 35
AVG 25
1d 12h 47m
am_map1v1-64
MAX 36
AVG 24
1d 13h 7m
am_arena
MAX 35
AVG 20
1d 13h 17m
am_sc_multimustr1f1
MAX 35
AVG 27
1d 14h 27m
am_himalaya_fix
MAX 36
AVG 29
1d 14h 47m
am_rooftop_w
MAX 36
AVG 25
1d 15h 17m
am_multi_v6
MAX 32
AVG 18
1d 16h 37m
am_desert_64
MAX 29
AVG 20
1d 17h 27m
am_aztec_64
MAX 34
AVG 20
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?