máy chủ [PL] cs-SopliCa.com [1 vs 1][Multi-Arena][128 TR][gameME] 80.72.33.53:27290

connect 80.72.33.53:27290

giá 138

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
7
2
7
0
0
0
13
8
0
3
0
0
0
0
0
2
1
0
12
21
14
0
12
22
số lượng người chơi
22
/
36
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
2.
30
48:03
3.
29
27:25
4.
29
41:26
5.
26
23:14
6.
24
33:19
7.
23
24:34
8.
21
48:14
9.
21
36:10
10.
17
40:43
12.
15
48:04
13.
12
1:02:37
15.
9
37:58
16.
5
34:36
17.
5
53:16
19.
3
22:18
21.
0
19:47
22.
0
19:36
23.
0
18:49:22
cầu thủ hàng đầu
1.
2563
36:16:07
2.
2204
33:41:24
3.
1985
20:47:54
4.
1832
16:06:31
5.
1615
40:45:09
7.
1577
35:22:11
8.
1551
25:36:14
10.
1531
13:19:55
11.
1520
15:51:46
12.
1485
14:44:18
13.
1455
10:32:16
14.
1413
11:37:51
15.
1401
23:53:54
16.
1386
21:46:30
17.
1372
22:01:31
18.
1364
15:43:15
19.
1338
33:52:47
20.
1333
43:06:19
21.
1310
13:31:51
22.
1301
32:45:12
23.
1284
25:38:54
24.
1283
107:52:53
25.
1248
17:06:21
26.
1231
14:46:13
27.
1225
14:59:33
28.
1221
19:24:14
29.
1189
28:30:17
30.
1166
9:28:16
31.
1140
19:43:49
32.
1067
27:15:56
33.
1052
8:40:33
34.
1050
9:14:08
35.
1050
33:49:31
36.
1020
13:02:11
37.
1011
12:20:50
38.
1008
6:41:54
39.
994
24:18:11
40.
978
13:14:42
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
am_1tap_must2
15.3%
am_grass2_64
7.3%
am_yard_20
6.5%
am_desert_64
5.7%
am_multi_v6
5.7%
am_dust_64
5.6%
am_banana_20
4.8%
am_sc_redliner_40
4.8%
am_himalaya_fix
4.0%
am_towers2_w
4.0%
am_nuke_64
3.2%
am_map1v1-64
3.2%
am_heaven_soplica
3.2%
am_sc_multimustr1f1
3.2%
am_arena
3.2%
am_water-64
3.2%
am_new
3.2%
am_rooftop_w
3.2%
am_aztec_64
3.2%
am_crashz_dust_v64
1.6%
bản đồ cuối
1h 36m
am_sc_redliner_40
MAX 18
AVG 15
2h 53m
am_towers2_w
MAX 29
AVG 10
4h 11m
am_nuke_64
MAX 21
AVG 8
5h 28m
am_grass2_64
MAX 21
AVG 12
6h 45m
am_breakout_64
MAX 1
AVG 1
8h 3m
am_heaven_soplica
MAX 19
AVG 8
9h 20m
am_arena
MAX 0
AVG 0
14h 30m
am_banana_20
MAX 29
AVG 12
15h 47m
am_yard_20
MAX 8
AVG 1
17h 5m
am_himalaya_fix
MAX 13
AVG 3
20h 57m
am_1tap_must2
MAX 11
AVG 1
22h 13m
am_kraftwerk_sc
MAX 2
AVG 2
23h 31m
am_walterv2_64
MAX 7
AVG 7
1d 5h 57m
am_desert_64
MAX 16
AVG 9
1d 7h 15m
am_crashz_dust_v64
MAX 7
AVG 4
1d 12h 26m
am_multi_v6
MAX 6
AVG 3
1d 14h 59m
am_plain2_d
MAX 19
AVG 9
2d 18h 4m
am_sc_multimustr1f1
MAX 3
AVG 1
2d 20h 38m
am_dust_64
MAX 2
AVG 0
3d 5h 39m
am_rooftop_w
MAX 24
AVG 8
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?