máy chủ =[pG]=| JAILBREAK | =(eGO)= Edge-Gamers.com 74.91.113.83:27015

connect 74.91.113.83:27015

giá 475

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
1
1
0
16
21
0
25
21
0
26
20
0
39
41
0
44
32
42
0
28
19
19
số lượng người chơi
19
/
52
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
3.
102
44:42
5.
7
10:23
6.
7
44:43
8.
5
23:20
9.
5
44:49
10.
5
44:52
12.
3
44:43
15.
0
28:12
16.
0
44:49
17.
0
25:21
18.
0
44:49
19.
0
44:43
cầu thủ hàng đầu
1.
28221
428:06:44
2.
19863
383:33:57
3.
16922
113:06:43
4.
16143
272:51:10
5.
15590
192:40:47
6.
15378
123:03:32
7.
13498
107:40:13
8.
13035
92:42:10
9.
11755
82:48:28
10.
11494
104:44:25
11.
10808
118:43:17
12.
10762
97:23:28
13.
10612
77:51:53
14.
9824
56:30:14
15.
9503
178:08:04
16.
8968
100:37:14
17.
8510
93:27:31
19.
8182
66:21:04
20.
8175
217:36:34
21.
7361
144:07:31
22.
7338
53:29:19
23.
7232
57:39:08
24.
7030
54:17:24
25.
6672
58:24:38
26.
6505
60:06:46
27.
6410
50:24:12
28.
6330
39:56:05
29.
6315
172:32:55
30.
6302
72:10:15
31.
6036
42:29:42
32.
6024
66:15:18
33.
5790
56:41:04
34.
5600
60:43:05
35.
5133
66:52:14
36.
4984
45:26:18
37.
4977
39:37:43
38.
4858
37:44:18
39.
4760
123:06:12
40.
4547
40:05:23
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
jb_clouds_pg
11.4%
jb_undertale_v1c
11.3%
jb_spy_vs_spy_pg_v4
7.6%
jb_vipinthemix_pg
7.0%
jb_arcade_b4
6.5%
jb_sg_dojo_v4-1
5.8%
jb_minecraft_beta_pg
5.7%
jb_jailberd_pg
4.4%
jb_chicken_island_b2
4.3%
jb_vice_pg
4.2%
ba_mlcastle_ego
4.2%
jb_obama_v5_beta
4.1%
jb_quake_a03
3.9%
jb_avalanche_csgo_b7
3.5%
jb_paradise_winter
2.3%
jb_cavern_pg
1.7%
jb_peanut_pgfix
1.7%
ba_jail_alcatraz_redux5
1.7%
jb_lego_jail_2k17b
1.7%
jb_marioworld_rsc_fix
1.7%
bản đồ cuối
2h 8m
jb_sg_dojo_v4-1
MAX 43
AVG 33
3h 35m
ba_jail_alcatraz_redux5
MAX 42
AVG 31
5h 3m
jb_spy_vs_spy_pg_v4
MAX 43
AVG 22
6h 31m
ba_mlcastle_ego
MAX 44
AVG 28
7h 59m
jb_clouds_pg
MAX 47
AVG 22
9h 26m
jb_minecraft_beta_pg
MAX 52
AVG 31
10h 54m
jb_undertale_v1c
MAX 49
AVG 19
12h 22m
jb_arcade_b4
MAX 42
AVG 17
13h 49m
jb_fentex_fix
MAX 21
AVG 21
15h 17m
jb_vice_pg
MAX 32
AVG 14
18h 12m
jb_vipinthemix_pg
MAX 43
AVG 19
21h 6m
jb_marioworld_rsc_fix
MAX 25
AVG 13
1d 2h 56m
ba_jail_canyondam_v3b
MAX 20
AVG 20
1d 8h 46m
jb_peanut_pgfix
MAX 39
AVG 26
1d 10h 13m
jb_lego_jail_2k17b
MAX 40
AVG 37
1d 13h 8m
jb_chicken_island_b2
MAX 52
AVG 28
1d 21h 54m
jb_avalanche_csgo_b7
MAX 28
AVG 16
1d 23h 22m
jb_obama_v5_beta
MAX 45
AVG 18
2d 8h 7m
jb_jailberd_pg
MAX 53
AVG 22
3d 19h 3m
ba_jail_grand_marble_v6
MAX 22
AVG 22
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?