máy chủ =[pG]=| JAILBREAK | =(eGO)= Edge-Gamers.com 74.91.113.83:27015

connect 74.91.113.83:27015

giá 511

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
15
16
14
17
18
15
19
30
32
34
36
35
40
35
26
0
38
32
31
26
22
19
14
17
số lượng người chơi
17
/
52
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
11
24:32
3.
7
46:56
5.
5
1:07:39
6.
5
25:25
7.
5
58:56
8.
5
20:28
9.
5
55:01
10.
5
42:20
12.
4
25:16
13.
1
1:07:59
14.
1
1:01:21
15.
0
15:57
16.
0
1:03:21
17.
0
08:01
cầu thủ hàng đầu
1.
23221
379:21:00
2.
18624
371:40:33
3.
16143
272:51:10
4.
13498
107:40:13
5.
12130
86:47:04
6.
11494
104:44:25
7.
10808
118:43:17
8.
9503
178:08:04
9.
9045
68:50:16
10.
8522
50:40:32
12.
8175
217:36:34
13.
7793
87:59:11
14.
7030
54:17:24
15.
6909
50:03:37
16.
6718
55:37:49
17.
6640
83:11:57
18.
6505
60:06:46
19.
6302
72:10:15
20.
6138
67:21:49
21.
6024
66:15:18
22.
5901
49:14:49
23.
5900
37:34:50
24.
5600
60:43:05
25.
5133
66:52:14
26.
5130
49:36:00
27.
5048
78:28:30
28.
4992
42:44:53
29.
4976
38:39:13
30.
4903
159:54:05
31.
4774
122:04:04
32.
4528
33:05:27
33.
4382
51:31:51
34.
4050
41:00:05
35.
4042
28:17:17
36.
3868
79:31:10
37.
3825
61:01:56
38.
3822
168:34:53
39.
3661
111:13:28
40.
3376
38:39:40
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
jb_vice_pg
30.4%
jb_clouds_pg
10.6%
jb_vipinthemix_pg
10.2%
jb_minecraft_beta_pg
6.1%
jb_spy_vs_spy_pg_v4
5.9%
jb_undertale_v1c
5.6%
jb_chicken_island_b2
4.8%
jb_arcade_b4
4.5%
jb_sg_dojo_v4-1
4.0%
jb_obama_v5_beta
3.6%
jb_peanut_pgfix
3.2%
jb_lego_jail_2k17b
2.8%
ba_mlcastle_ego
2.5%
jb_jailberd_pg
1.2%
jb_avalanche_csgo_b7
1.2%
jb_august_2k17_v1b
0.8%
jb_shapeshifter
0.8%
ba_jail_prison_m
0.7%
jb_paradise_winter
0.7%
jb_marioworld_rsc_fix
0.1%
bản đồ cuối
1h 16m
jb_tropico
MAX 2
AVG 2
1h 26m
ba_jail_prison_m
MAX 35
AVG 26
2h 6m
jb_chicken_island_b2
MAX 52
AVG 32
3h 16m
jb_paradise_winter
MAX 28
AVG 24
4h 16m
jb_minecraft_beta_pg
MAX 51
AVG 29
5h 16m
jb_vipinthemix_pg
MAX 49
AVG 29
7h 33m
jb_clouds_pg
MAX 51
AVG 24
15h 46m
jb_undertale_v1c
MAX 48
AVG 23
16h 46m
jb_obama_v5_beta
MAX 53
AVG 29
19h 6m
jb_avalanche_csgo_b7
MAX 22
AVG 15
21h 6m
jb_jailberd_pg
MAX 28
AVG 17
23h 46m
jb_lego_jail_2k17b
MAX 33
AVG 14
1d 56m
jb_arcade_b4
MAX 42
AVG 14
1d 1h 56m
jb_spy_vs_spy_pg_v4
MAX 48
AVG 23
1d 3h 56m
jb_peanut_pgfix
MAX 38
AVG 14
2d 1h 31m
jb_sg_dojo_v4-1
MAX 49
AVG 22
2d 4h 17m
ba_mlcastle_ego
MAX 24
AVG 17
2d 5h 40m
jb_shapeshifter
MAX 12
AVG 12
2d 11h 13m
jb_august_2k17_v1b
MAX 36
AVG 36
3d 18h 16m
jb_marioworld_rsc_fix
MAX 17
AVG 17
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?