máy chủ [PrG] ::1v1-Arena:: - Chicago | Custom Rounds 74.91.113.217:27015

connect 74.91.113.217:27015

giá 637

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
30
0
21
29
7
15
0
12
22
17
0
15
29
17
18
0
30
17
22
26
0
28
33
33
số lượng người chơi
33
/
30
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
45
33:17
2.
41
16:10
3.
39
22:19
4.
39
15:11
5.
39
34:52
6.
38
15:56
7.
36
55:23
8.
33
10:22
9.
32
09:05
10.
30
09:43
11.
29
10:27
13.
24
35:29
16.
21
17:34
17.
18
08:31
18.
17
08:50
19.
14
44:58
20.
14
08:04
22.
12
14:46
23.
8
03:17
24.
6
06:19
25.
6
06:02
26.
5
01:53
27.
3
04:04
29.
0
00:28
30.
0
01:43
31.
0
01:40
32.
0
03:22
33.
0
00:50
cầu thủ hàng đầu
1.
3120
28:05:41
2.
2792
47:14:41
3.
2729
56:00:05
4.
2528
31:13:58
5.
2341
20:40:15
6.
2338
40:53:13
7.
2300
16:50:09
8.
2103
42:40:51
9.
2094
40:54:54
10.
1964
14:43:02
11.
1865
13:31:02
12.
1824
19:05:40
13.
1814
30:53:58
14.
1687
16:26:14
15.
1668
39:13:33
16.
1613
15:34:12
17.
1546
11:41:16
18.
1544
17:45:40
19.
1467
15:15:04
20.
1352
6:51:46
21.
1296
7:05:40
22.
1266
20:45:17
23.
1196
19:45:18
24.
1193
24:17:53
25.
1186
7:50:55
26.
1184
6:46:19
27.
1163
23:26:52
28.
1117
18:40:05
29.
1102
16:33:05
30.
1102
9:43:59
31.
1097
8:56:24
32.
1089
33:49:59
33.
1089
14:34:51
34.
1061
10:13:04
35.
1040
10:51:20
36.
1030
9:25:28
37.
1023
7:36:04
38.
1022
8:16:38
39.
1003
10:02:40
40.
984
9:21:16
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
bản đồ cuối
2h 11m
am_texture2
MAX 30
AVG 18
3h 28m
am_anothernuke
MAX 30
AVG 21
4h 45m
am_dust_arena
MAX 25
AVG 14
6h 1m
am_water2014
MAX 30
AVG 21
8h 35m
am_palace_32
MAX 31
AVG 22
9h 50m
am_basement
MAX 31
AVG 22
11h 7m
am_plain2
MAX 30
AVG 22
12h 23m
am_map1v1
MAX 32
AVG 21
13h 40m
am_surfburken
MAX 30
AVG 24
14h 56m
am_redline
MAX 31
AVG 21
16h 12m
am_arena
MAX 29
AVG 18
18h 45m
am_pillars_v2
MAX 26
AVG 15
23h 51m
am_grass2
MAX 30
AVG 23
1d 2h 23m
am_wildwest_fix
MAX 28
AVG 16
1d 3h 41m
am_peekaboo
MAX 30
AVG 24
1d 3h 51m
am_ccspace
MAX 24
AVG 19
1d 4h 12m
am_sidestep
MAX 31
AVG 21
1d 4h 22m
am_burg
MAX 28
AVG 21
1d 5h 41m
am_guter
MAX 27
AVG 19
1d 6h 17m
am_industry
MAX 30
AVG 24
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?