máy chủ [PrG] ::1v1-Arena::PRIME ONLY|Chicago|Custom Rounds 74.91.113.217:27015

connect 74.91.113.217:27015

giá 552

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
1
0
2
0
18
23
0
26
34
0
29
21
30
0
34
26
0
30
14
26
17
9
0
số lượng người chơi
0
/
34
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
1.
7598
45:27:19
2.
5603
33:21:32
3.
4996
45:31:55
4.
4992
62:32:47
5.
4171
52:00:02
6.
4093
34:42:14
7.
4074
29:14:20
8.
4065
60:16:09
9.
3997
31:39:14
10.
3661
22:19:32
11.
3622
21:40:46
12.
3590
25:33:28
13.
3571
19:22:56
14.
3528
32:24:46
15.
3262
22:53:27
16.
3205
37:42:48
17.
3126
28:42:02
18.
3091
33:05:22
19.
3073
23:18:10
20.
3037
19:21:53
21.
3033
57:51:04
22.
2979
38:05:57
23.
2973
16:56:47
24.
2950
21:51:11
25.
2906
48:51:29
26.
2795
14:33:06
27.
2736
24:46:59
28.
2675
17:20:28
29.
2672
43:05:18
30.
2563
27:50:12
31.
2522
15:01:14
32.
2520
20:55:28
33.
2475
19:18:31
34.
2431
15:39:21
35.
2360
17:41:07
36.
2358
17:53:56
37.
2335
12:14:52
38.
2319
12:25:55
39.
2301
11:07:37
40.
2253
16:01:26
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
am_winter_challenge
3.8%
am_grassland_v2
3.8%
am_aztec2018_2
3.6%
am_dust2014
3.6%
am_addiction_lsd_v1_ov
3.2%
am_map1v1
3.0%
am_texture2
2.9%
am_basement_2019
2.8%
am_portside
2.7%
am_precision1
2.4%
bản đồ cuối
16m
am_crashz_dust_v2
MAX 32
AVG 21
26m
am_grass2
MAX 33
AVG 20
36m
am_pillars_v2
MAX 32
AVG 22
47m
am_loft2018
MAX 32
AVG 21
1h 6m
am_basement
MAX 33
AVG 22
1h 16m
am_dust2014
MAX 32
AVG 23
1h 26m
am_texture2
MAX 28
AVG 12
1h 36m
am_nuke2018_v2
MAX 33
AVG 21
2h 6m
am_palace_32
MAX 32
AVG 26
2h 26m
am_surfburken
MAX 33
AVG 19
2h 36m
am_precision1
MAX 32
AVG 23
2h 56m
am_map1v1
MAX 33
AVG 25
3h 6m
am_addiction_lsd_v1_ov
MAX 34
AVG 23
3h 16m
am_portside
MAX 32
AVG 22
4h 17m
am_plain2
MAX 32
AVG 17
5h 42m
am_arena
MAX 30
AVG 23
8h 33m
am_burg
MAX 34
AVG 26
11h 23m
am_redline
MAX 34
AVG 23
17h 4m
am_basement_2019
MAX 32
AVG 21
18h 29m
am_winter_challenge
MAX 32
AVG 18
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?