máy chủ Zombie :: Net4ALL.RU - FastDL [ZE:247|ZM:49] / CS:GO | SSD 46.174.54.231:27015

connect 46.174.54.231:27015

giá 503

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
32
29
51
0
47
49
58
0
59
58
0
48
37
21
0
2
2
2
0
2
2
0
13
25
số lượng người chơi
25
/
62
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
2
25:08
2.
2
31:57
3.
0
12:14:49
4.
0
00:28
5.
0
00:12
6.
0
1:08:36
7.
0
1:07:11
8.
0
37:23
9.
0
59:51
10.
0
1:17:01
11.
0
05:15
12.
0
1:50:44
13.
0
01:32
15.
0
23:17
16.
0
19:42
18.
0
1:35:25
20.
0
27:27
21.
0
03:51
25.
0
52:22
cầu thủ hàng đầu
1.
1598
626:43:27
2.
1005
106:37:08
3.
902
274:14:36
4.
861
328:19:50
5.
818
150:59:49
6.
778
120:09:15
7.
767
106:42:59
8.
749
209:26:18
9.
726
332:20:05
10.
663
497:36:23
11.
658
94:04:21
12.
624
432:57:50
13.
500
69:18:35
14.
482
126:46:03
15.
467
289:29:57
16.
396
212:07:55
17.
385
130:36:34
18.
378
155:37:03
19.
364
75:31:44
20.
344
224:56:14
21.
340
75:11:45
22.
327
76:56:05
23.
300
117:49:10
24.
299
38:04:02
25.
295
140:10:55
27.
290
198:47:50
28.
279
273:03:33
29.
274
150:15:36
30.
273
85:47:21
31.
271
48:55:34
32.
251
67:47:56
33.
250
58:43:01
34.
238
175:03:41
35.
237
70:26:20
36.
233
45:54:37
37.
231
109:30:46
38.
231
181:24:08
39.
228
251:37:38
40.
207
113:46:42
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
ze_lotr_mines_of_moria_p2
15.1%
ze_motanuminc_p2
5.7%
ze_boatescape_extendido_p4
4.1%
ze_omochi_b8
4.0%
ze_crazy_escape_v5_5_1
3.0%
ze_tyranny_v5_csgo3
2.5%
ze_biohazard3_nemesis_b3
2.5%
ze_alien_mountain_escape_ffvii_
2.1%
ze_christmas_b2_1
1.9%
ze_rush_b_v1_4
1.8%
ze_arctic_escape_p2
1.7%
zm_cube_v7
1.6%
ze_roof_adventure_v8
1.6%
ze_slender_escape_rc2
1.6%
ze_space_stationzz_go_v3
1.6%
ze_pipeline_escape_v2_1
1.6%
ze_starwars_v2fix_csgo3
1.6%
ze_square_r
1.6%
ze_pirates_port_royal_v5_6
1.6%
ze_story_of_l_part2_v2f
1.6%
bản đồ cuối
1h 49m
ze_space_stationzz_go_v3
MAX 38
AVG 25
3h 13m
ze_boatescape_extendido_p4
MAX 2
AVG 2
10h 7m
ze_arctic_escape_p2
MAX 37
AVG 29
11h 30m
zm_cube_v7
MAX 57
AVG 47
12h 53m
ze_lotr_minas_tirith_p5
MAX 48
AVG 48
14h 16m
ze_gris_v1_13
MAX 58
AVG 58
15h 39m
zm_cbglc_b3_space_fixed
MAX 59
AVG 59
17h 1m
ze_hsc_a4_q3
MAX 58
AVG 58
18h 24m
ze_tyranny_v5_csgo3
MAX 56
AVG 53
19h 47m
ze_biohazard2_rpd_004_p3
MAX 47
AVG 47
21h 10m
ze_pipeline_escape_v2_1
MAX 51
AVG 29
22h 33m
ze_pitchblack_p2
MAX 29
AVG 29
23h 55m
ze_forest_a0_1
MAX 32
AVG 32
1d 1h 18m
zm_dacha_go_v1
MAX 33
AVG 26
1d 2h 41m
ze_rooftop_madness_v1_9_csgo
MAX 20
AVG 11
1d 4h 5m
ze_lotr_mines_of_moria_p2
MAX 39
AVG 10
1d 5h 27m
ze_gameshow_v1_2_csgo1
MAX 2
AVG 2
1d 6h 51m
ze_tomb_temple_v2_2
MAX 6
AVG 6
1d 8h 14m
ze_hidden_temple_v2_5
MAX 10
AVG 10
1d 9h 37m
zm_gorodok_v2
MAX 25
AVG 24
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?