máy chủ Zombie :: Net4ALL.RU - FastDL [ZE:247|ZM:49] / CS:GO | SSD 46.174.54.231:27015

connect 46.174.54.231:27015

giá 519

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
37
0
44
58
54
59
0
52
18
26
0
29
19
5
4
0
1
1
10
0
25
24
23
23
số lượng người chơi
23
/
62
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
16
46:55
2.
5
1:36:38
3.
4
44:16
4.
3
36:18
5.
1
23:32
6.
1
1:05:03
7.
1
18:03
8.
1
1:17:07
9.
0
00:23
10.
0
1:24:16
11.
0
1:24:01
13.
0
1:23:43
14.
0
17:31
15.
0
39:26
17.
0
50:37
18.
0
08:59
19.
0
12:08
20.
0
29:58
21.
0
01:25
22.
0
1:45:21
23.
0
14:28
cầu thủ hàng đầu
1.
997
500:56:10
2.
809
150:16:45
3.
728
231:49:14
4.
726
199:29:36
5.
658
93:07:59
6.
602
79:52:17
7.
587
449:38:38
8.
564
301:58:02
9.
482
346:54:56
10.
436
248:14:44
11.
423
104:56:08
12.
421
90:08:53
13.
420
224:58:31
14.
357
75:08:17
15.
349
121:25:19
16.
297
180:13:25
18.
290
200:52:39
19.
278
63:03:04
20.
271
48:55:34
21.
255
29:15:32
22.
252
139:10:00
23.
248
55:05:02
24.
246
65:51:34
25.
245
54:03:47
26.
245
68:25:44
27.
237
70:26:20
28.
234
172:08:24
29.
233
45:54:37
30.
231
181:24:08
31.
228
251:37:38
32.
223
126:23:26
33.
222
241:49:06
34.
207
113:19:18
35.
199
63:00:57
36.
198
40:17:35
37.
195
100:03:16
38.
189
82:20:55
39.
181
80:21:32
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
ze_saw_p3
5.6%
ze_pirates_port_royal_v5_6
4.3%
zm_battleforce_remake_v3_4a
3.1%
ze_tyranny_v5_csgo3
3.1%
ze_roof_adventure_v8
3.1%
ze_rush_b_v1_1
2.7%
ze_skill_escape_v09
2.6%
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
2.4%
ze_forest_a0_1
2.3%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1_b4k
2.3%
ze_space_flight_p2
2.3%
ze_sandstorm_go_v1_3
2.3%
ze_prototype_r
1.9%
ze_supershitshow_b4
1.8%
ze_defense3002
1.7%
ze_fire_temple_v2_4
1.6%
ze_30_seconds__b21_p2
1.6%
ze_aepp_nano_grid2_v1
1.6%
ze_surf_vortex_v2_4
1.5%
ze_horizon_sky_escape_b5
1.5%
bản đồ cuối
2h 22m
ze_surf_vortex_v2_4
MAX 29
AVG 26
3h 40m
ze_defense3002
MAX 29
AVG 23
4h 57m
ze_skill_escape_v09
MAX 44
AVG 31
6h 13m
ze_atix_apocalypse_p3
MAX 1
AVG 1
8h 48m
ze_horizon_sky_escape_b5
MAX 5
AVG 4
12h 39m
ze_flying_world_p
MAX 29
AVG 29
13h 57m
ze_prototype_r
MAX 44
AVG 29
15h 13m
ze_copy_escape_v1_1
MAX 18
AVG 18
16h 30m
ze_sandstorm_go_v1_3
MAX 52
AVG 42
17h 47m
ze_ffxii_westersand_v8zeta1_b4k
MAX 59
AVG 56
20h 23m
ze_pirates_port_royal_v5_6
MAX 58
AVG 42
21h 41m
ze_gris_v1_13
MAX 44
AVG 44
22h 58m
zm_toxic_house3_fix
MAX 37
AVG 37
1d 14m
ze_christmas_b2_1
MAX 28
AVG 28
1d 4h 7m
ze_ggeasy_solo_win_v1_0_fix
MAX 46
AVG 39
1d 5h 25m
ze_30_seconds__b21_p2
MAX 4
AVG 2
1d 6h 42m
ze_forest_a0_1
MAX 11
AVG 5
1d 9h 18m
ze_fire_temple_v2_4
MAX 2
AVG 2
1d 11h 53m
ze_danmaku_v1_5
MAX 6
AVG 6
1d 13h 10m
zm_farm3_nav72_csgo
MAX 48
AVG 31
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?