máy chủ <-<-<-<-<-<-<.:.PyCc-TeaM.:.ZOMBIE ESCAPE->->->->->->-> 46.174.53.118:27015

connect 46.174.53.118:27015

giá 153

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
16
0
13
20
0
17
13
0
20
16
0
16
số lượng người chơi
16
/
40
bản đồ hiện tại
cầu thủ hàng đầu
1.
1327
152:28:14
2.
1231
78:40:38
3.
831
57:47:29
4.
798
573:58:26
5.
754
22:48:26
6.
741
6:38:15
7.
663
328:34:57
8.
660
27:23:24
9.
538
90:08:41
10.
502
105:33:06
12.
483
3:24:40
13.
480
202:26:46
14.
468
2:21:24
15.
467
46:55:16
16.
408
101:48:46
18.
396
16:47:22
19.
390
40:48:50
20.
322
50:41:16
22.
310
27:23:19
23.
297
183:24:34
25.
290
3:13:14
26.
288
16:40:04
27.
285
17:55:56
28.
283
64:52:08
29.
276
19:45:10
30.
276
47:35:34
31.
276
76:28:43
32.
272
4:41:47
33.
264
4:32:33
34.
263
93:34:40
35.
263
120:50:48
36.
259
8:54:32
37.
259
6:52:42
38.
255
36:25:02
39.
255
55:38:11
40.
252
5:05:46
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
ze_dangerous_waters_v2_final
24.6%
ze_rush_b_v1_1
4.2%
ze_shroomforest_p6
3.5%
ze_lotr_mines_of_moria_p2
2.9%
ze_shroomforest3_p
2.8%
ze_surf_facility_p4
2.8%
ze_luck_matters_v3x
2.6%
ze_pirates_port_royal_v5_6
2.6%
ze_surf_vortex_v2_4
2.6%
ze_s_a_m_v1_4
2.6%
ze_otakuroom_v5_6f
2.6%
ze_elevator_escape_p3
2.2%
ze_mirrors_edge_reborn_v4_2_p3
2.2%
ze_indiana_jones_v4a_004_p4
2.1%
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
2.1%
ze_lotr_mount_doom_p3
2.0%
ze_ffvii_malgo_reactor_vb2_2f
1.8%
ze_30_seconds__b21_p2
1.7%
ze_skill_escape_v09
1.4%
ze_pidaras_v1_4fix3_ez2
1.2%
bản đồ cuối
2h 51m
ze_pidaras_v1_4fix3_ez2
MAX 20
AVG 14
4h 19m
ze_isla_nublar_p3
MAX 13
AVG 13
5h 46m
ze_pirates_port_royal_v5_6
MAX 17
AVG 16
7h 13m
ze_lotr_mines_of_moria_p2
MAX 20
AVG 13
8h 41m
ze_lotr_mount_doom_p3
MAX 17
AVG 14
10h 8m
ze_sorrento_xmas_v1_e2
MAX 16
AVG 16
11h 36m
ze_luck_matters_v3x
MAX 2
AVG 1
14h 30m
ze_tilex_possession_v2_12
MAX 0
AVG 0
15h 58m
ze_naruto_p
MAX 1
AVG 1
17h 25m
ze_dangerous_waters_v2_final
MAX 8
AVG 0
20h 20m
ze_shroomforest3_p
MAX 3
AVG 1
1d 42m
ze_colorlicouspilar_p4
MAX 3
AVG 3
1d 2h 9m
ze_ffxiv_wanderers_palace_v2_11
MAX 8
AVG 8
1d 3h 36m
ze_frostdrake_tower_v1
MAX 8
AVG 8
1d 5h 4m
ze_prototype_v3_4
MAX 14
AVG 14
1d 5h 13m
ze_vertigo_militia_b1_3_14
MAX 14
AVG 14
1d 5h 34m
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
MAX 16
AVG 13
1d 6h 54m
ze_aperturescience_p2
MAX 11
AVG 11
1d 7h 34m
ze_por_island_p3
MAX 15
AVG 14
1d 7h 54m
ze_alien_mountain_escape_p4
MAX 17
AVG 16
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?