máy chủ PoPuLaR [PuBlIc] ot NaStUsHi{CS GO}only[16+] 46.174.50.143:27015

connect 46.174.50.143:27015

giá 179

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
17
15
0
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
6
12
13
0
18
6
6
số lượng người chơi
6
/
34
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
cầu thủ hàng đầu
1.
32635
273:49:43
2.
26158
249:54:55
3.
25808
162:24:19
4.
20913
166:07:08
5.
20882
129:50:02
6.
19948
422:13:04
7.
19921
109:29:00
8.
17800
56:09:47
9.
16360
75:06:29
10.
16201
41:25:30
11.
15684
110:37:20
12.
14735
79:10:27
13.
14145
55:33:20
14.
13690
48:08:29
15.
13503
124:29:46
16.
13274
148:25:42
17.
11967
133:19:25
18.
11412
44:11:09
20.
10811
76:30:06
21.
10599
58:50:15
22.
10538
41:29:06
23.
10309
61:04:26
24.
10212
75:23:51
25.
10033
66:20:33
26.
9707
31:12:29
27.
9587
39:53:02
28.
9451
84:42:52
30.
9142
67:17:34
31.
9055
44:10:49
32.
9029
85:59:11
33.
8875
39:19:04
34.
8838
50:59:28
35.
8796
113:56:19
36.
8747
36:58:28
37.
8607
34:06:07
38.
8547
112:49:07
39.
8438
39:44:54
40.
8381
26:22:45
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
aim_deagle7k_
3.4%
de_cache
3.4%
de_westwood
2.6%
awp_india_csgo
2.6%
awp_lego_2b
2.6%
de_cbble
2.6%
de_dust2_winter_
1.7%
prefab_de_dust2
1.7%
mg_thc_lego_multimap_go_v4
0.9%
bản đồ cuối
2h 17m
de_dust2_winter_
MAX 18
AVG 17
3h 44m
de_dust2
MAX 19
AVG 5
5h 9m
de_dust2_2x2
MAX 20
AVG 8
8h 1m
de_mirage
MAX 22
AVG 11
12h 18m
awp_lego_zizt
MAX 14
AVG 1
20h 50m
de_overpass
MAX 15
AVG 12
23h 43m
prefab_de_dust2
MAX 16
AVG 13
1d 5h 25m
aim_deagle7k_
MAX 9
AVG 6
1d 6h 51m
awp_lego_meow_v3b
MAX 7
AVG 1
1d 8h 16m
2000$_csgo
MAX 11
AVG 5
2d 1h 24m
de_cbble
MAX 16
AVG 12
2d 2h 50m
de_westwood
MAX 12
AVG 10
2d 4h 16m
awp_lego_2b
MAX 10
AVG 5
2d 19h 54m
awp_india_csgo
MAX 5
AVG 2
2d 22h 44m
de_inferno
MAX 20
AVG 15
3d 9m
de_cache
MAX 22
AVG 16
4d 23h 9m
mg_thc_lego_multimap_go_v4
MAX 12
AVG 12
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?