máy chủ [BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2| 217.79.188.156:27165

connect 217.79.188.156:27165

giá 208

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
2
0
1
13
12
0
22
13
16
0
21
9
6
0
6
1
1
0
1
1
4
0
3
5
số lượng người chơi
5
/
50
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
0
5:19:11
3.
0
2:40:51
5.
0
26:23
cầu thủ hàng đầu
1.
0
05:26
2.
0
1:16:03
4.
0
02:39
5.
0
15:39
6.
0
16:44
7.
0
08:38
9.
0
15:47:15
10.
0
11:05
11.
0
52:08
12.
0
11:45
13.
0
08:34
14.
0
22:29
15.
0
16:15
16.
0
25:49
18.
0
12:33
19.
0
19:22
20.
0
22:53
21.
0
19:29
22.
0
02:51
24.
0
03:00
25.
0
15:02
27.
0
15:12
28.
0
44:39
29.
0
44:20
30.
0
15:42
31.
0
05:07
32.
0
11:40
33.
0
05:30
34.
0
07:49
35.
0
07:47
38.
0
22:01
39.
0
09:36
40.
0
05:52
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
surf_mesa_bn
4.7%
surf_waterworks_bn
4.7%
surf_aweles_bn
4.7%
surf_rookie_bn
4.7%
surf_ethereal_bn
4.0%
surf_mee_bn
3.9%
surf_guitar_bn
3.9%
surf_ace_bn
3.9%
surf_how2surf_bn
3.2%
surf_utopia_night_bn
3.2%
surf_si_fa_bn
3.2%
surf_simpsons_go_rc2_bn
3.1%
surf_kitsune_bn
3.1%
surf_grassland_bn
3.1%
surf_greenbrick_bn
3.1%
surf_lament_n2p_bn
2.4%
surf_utopia_v3_bn
2.4%
surf_calycate_csgo_bn
2.4%
surf_lore_e_bn
2.4%
surf_3_bn
2.4%
bản đồ cuối
1h 38m
surf_leet_xl_beta7z_bn
MAX 3
AVG 3
2h 57m
surf_aweles_bn
MAX 24
AVG 8
4h 15m
surf_amplitude_light_bn
MAX 1
AVG 1
5h 35m
surf_mee_bn
MAX 11
AVG 6
6h 54m
surf_waterworks_bn
MAX 27
AVG 10
8h 13m
surf_atlas_1_bn
MAX 1
AVG 1
9h 33m
surf_aircontrol_ksf_bn
MAX 6
AVG 6
10h 52m
surf_how2surf_bn
MAX 13
AVG 8
12h 12m
surf_mesa_revo_go_bn
MAX 9
AVG 6
13h 31m
surf_derpis_ksf_bn
MAX 21
AVG 11
14h 50m
surf_amplitude_apex_njv_bn
MAX 16
AVG 10
16h 10m
surf_halloween_tf_bn
MAX 13
AVG 13
17h 29m
surf_ethereal_bn
MAX 24
AVG 14
18h 48m
surf_legends_lite_bn
MAX 22
AVG 17
21h 25m
surf_si_fa_bn
MAX 5
AVG 2
1d 1h 23m
surf_rookie_bn
MAX 21
AVG 11
1d 2h 42m
surf_greenbrick_bn
MAX 23
AVG 7
1d 4h 1m
surf_juturna_easy_bn
MAX 4
AVG 4
1d 5h 20m
surf_kz_protraining_bn
MAX 21
AVG 13
1d 6h 39m
surf_classics2_bn
MAX 13
AVG 6
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?