máy chủ Counter-Strike: Global Offensive 155.133.240.191:27031

connect 155.133.240.191:27031

giá 135

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?