máy chủ Counter-Strike: Global Offensive 155.133.240.191:27031

connect 155.133.240.191:27031

giá 0

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Thông tin về máy chủ sẽ có sẵn khi máy chủ sill được trực tuyến