máy chủ NOVICHOK|NSK MiniGame 109.237.108.250:27302

connect 109.237.108.250:27302

giá 231

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
1
1
0
1
1
1
0
5
6
4
7
0
4
5
5
0
11
12
11
0
0
7
6
6
số lượng người chơi
6
/
25
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
0
36:38
2.
0
36:19
3.
0
136:26:50
4.
0
04:19
5.
0
1:00:25
6.
0
17:39
cầu thủ hàng đầu
1.
488
115:27:03
3.
178
35:14:15
4.
175
59:06:10
5.
171
13:07:30
7.
160
29:33:00
9.
148
62:31:43
10.
148
38:24:31
11.
147
51:41:35
12.
146
93:51:16
13.
133
20:44:06
14.
130
54:52:53
16.
123
41:56:37
17.
113
71:49:09
18.
102
43:59:23
21.
85
8:50:48
22.
84
10:59:43
24.
74
32:47:35
25.
71
22:17:50
26.
67
19:08:41
27.
64
10:39:11
29.
58
5:36:35
30.
58
29:55:13
31.
55
2:07:45
32.
54
16:16:11
33.
53
1:56:25
34.
53
8:23:03
35.
52
18:12:55
36.
52
13:30:54
37.
52
19:57:03
38.
51
14:14:05
39.
51
57:10:16
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
bản đồ cuối
2h 13m
mg_skygrass_course
MAX 11
AVG 7
4h 51m
mg_acrophobia_run_nv_v1
MAX 11
AVG 9
6h 11m
mg_galaxy_course_csgo
MAX 16
AVG 10
7h 30m
mg_touchdev_course_fix
MAX 11
AVG 11
8h 49m
mg_simple_course_v1_fixed
MAX 13
AVG 9
11h 27m
mg_minecraft_aphixed
MAX 17
AVG 9
12h 46m
mg_line_course_v1
MAX 8
AVG 7
14h 5m
mg_draw_course_v1_final
MAX 6
AVG 4
16h 44m
mg_draw_course_trolledition_bet
MAX 5
AVG 3
18h 3m
mg_minecraft_course_jb_n1
MAX 22
AVG 5
23h 20m
mg_go_for_it_csgo
MAX 10
AVG 5
1d 40m
mg_ember_course_v2
MAX 14
AVG 10
1d 1h 59m
mg_runordie_final
MAX 9
AVG 9
1d 3h 19m
mg_dev_netrial_course_nfix
MAX 11
AVG 11
1d 7h 18m
mg_redeemer_course
MAX 13
AVG 13
1d 15h 14m
mg_last_light_v2
MAX 5
AVG 5
1d 16h 33m
mg_saw_3_v1
MAX 10
AVG 6
1d 17h 52m
mg_nxr_course_csgo_nfix_dss_d_d
MAX 1
AVG 1
1d 19h 11m
mg_cyber_course_v3
MAX 8
AVG 4
1d 23h 9m
mg_artek_course_beta_v1
MAX 10
AVG 5
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?