máy chủ Counter-Strike: Global Offensive 103.28.55.64:27016

connect 103.28.55.64:27016

giá 102

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
10
10
10
10
10
0
0
10
10
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?