máy chủ Counter-Strike: Global Offensive 103.28.54.135:27038

connect 103.28.54.135:27038

giá 0

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
số lượng người chơi
0
/
10
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
Không có người chơi dữ liệu hàng đầu
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?