máy chủ GaminGXkX GAJBA DeDust2 Only Alfa 216.230.152.146:27033

connect 216.230.152.146:27033

giá 830

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
30
Thông tin về máy chủ sẽ có sẵn khi máy chủ sill được trực tuyến