máy chủ RAIN [GUNGAME] TEAMPLAY 212.76.128.4:27016

connect 212.76.128.4:27016

giá 273

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
19
24
0
26
20
0
18
5
9
0
4
1
0
1
0
0
0
0
9
0
12
24
24
số lượng người chơi
24
/
32
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
Không có người chơi dữ liệu hàng đầu
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
fy_snow_dew
8.5%
gg_mini_snow_fight
7.7%
$3000$
7.7%
gg_box_dust_v1
6.8%
fy_cool_day
6.8%
$1000$
6.0%
$5000$
6.0%
gg_crazy
5.1%
gg_sklad
5.1%
gg_dich2
5.1%
$2000$_xz!b!t
4.3%
fy_snow_zona
4.3%
gg_roca
3.4%
gg_lode
3.4%
fy_out
3.4%
gg_dusty_rmk
2.6%
gg_kirpi4
2.6%
cs_deagle5
1.7%
gg_mini_dust2_winter
1.7%
gg_romhouse_20
1.7%
bản đồ cuối
2h 15m
gg_33_lab
MAX 12
AVG 12
3h 40m
$1000$
MAX 14
AVG 5
5h 6m
gg_mini_snow_fight
MAX 24
AVG 9
6h 32m
gg_roca
MAX 13
AVG 3
9h 24m
gg_kirpi4
MAX 1
AVG 0
10h 50m
$5000$
MAX 20
AVG 7
12h 16m
gg_crazy
MAX 26
AVG 14
15h 7m
gg_dich2
MAX 17
AVG 6
16h 32m
$3000$
MAX 24
AVG 16
19h 23m
cs_deagle5
MAX 26
AVG 24
22h 14m
dm_aztec_maso3
MAX 19
AVG 19
23h 40m
gg_dev_boxes
MAX 21
AVG 21
1d 3h 55m
gg_box_dust_v1
MAX 24
AVG 4
1d 8h 11m
fy_snow_dew
MAX 26
AVG 9
1d 11h 2m
gg_lode
MAX 15
AVG 8
1d 15h 17m
$2000$_xz!b!t
MAX 29
AVG 17
1d 23h 49m
fy_out
MAX 17
AVG 8
2d 4h 4m
fy_cool_day
MAX 23
AVG 12
2d 15h 27m
gg_romhouse_20
MAX 22
AVG 19
2d 19h 43m
fy_snow_zona
MAX 20
AVG 16
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?