máy chủ RAIN [GUNGAME] TEAMPLAY 212.76.128.4:27016

connect 212.76.128.4:27016

giá 322

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
7
8
14
9
0
9
23
24
21
0
23
29
24
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
số lượng người chơi
2
/
32
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
— không có người chơi
cầu thủ hàng đầu
Không có người chơi dữ liệu hàng đầu
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
bản đồ cuối
2h 7m
gg_crazy
MAX 18
AVG 12
3h 24m
fy_pool_day_re
MAX 19
AVG 12
4h 41m
gg_sklad
MAX 15
AVG 6
5h 58m
gg_roca
MAX 0
AVG 0
7h 14m
fy_out
MAX 22
AVG 5
8h 31m
$2000$_xz!b!t
MAX 21
AVG 12
11h 4m
de_eldorado
MAX 24
AVG 24
12h 21m
cs_deagle5
MAX 29
AVG 29
13h 36m
fy_buzzkill
MAX 26
AVG 24
14h 52m
gg_fy_tournament
MAX 21
AVG 21
16h 9m
$7000$
MAX 25
AVG 24
17h 25m
$3000$
MAX 26
AVG 17
18h 41m
gg_capture
MAX 17
AVG 12
19h 58m
gg_mini_dust2
MAX 24
AVG 15
22h 31m
gg_dev_boxes
MAX 13
AVG 11
23h 47m
$1000$
MAX 19
AVG 5
1d 1h 3m
gg_kirpi4
MAX 16
AVG 2
1d 2h 20m
fy_snow_dew
MAX 16
AVG 2
1d 4h 53m
gg_dich2
MAX 22
AVG 12
1d 6h 10m
gg_aztecplace
MAX 9
AVG 6
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?