Bản đồ jb_spy_vs_spy_beta7: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
jb_spy_vs_spy_beta7.zip 17.3MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
maps
jb_spy_vs_spy_beta7.bsp 41.5MB
jb_spy_vs_spy_beta7.jpg 270.9KB
jb_spy_vs_spy_beta7.kv 635B
jb_spy_vs_spy_beta7.nav 315.9KB
resource
overviews
jb_spy_vs_spy_beta7_radar.dds 682.8KB