Bản đồ deathrun_holyshit_stable_4: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
deathrun_holyshit_stable_4.zip 11.4MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
2
Người chơi
18
Đánh giá
0
file bản đồ
deathrun_holyshit_stable_4.bsp 28.7MB
Trò chuyện
VIP máy chủ
Số người đang online