Bản đồ de_nuke_rarea: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_nuke_rarea.zip 2.3MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
13
Người chơi
266
Đánh giá
4
file bản đồ
de_nuke_rarea.bsp 4.2MB