Bản đồ de_nuke_rarea: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_nuke_rarea.zip 2.3MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
2
Người chơi
31
Đánh giá
0
file bản đồ
de_nuke_rarea.bsp 4.2MB