Bản đồ de_mirage: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_mirage.zip 3.4MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
9
Người chơi
15
Đánh giá
2
file bản đồ
maps
de_mirage.bsp 4.6MB
de_mirage.res 90B
overviews
de_mirage.bmp 769.1KB