Bản đồ de_mirage: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_mirage.zip 3.4MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
22
Người chơi
82
Đánh giá
4
file bản đồ
maps
de_mirage.bsp 4.6MB
de_mirage.res 90B
overviews
de_mirage.bmp 769.1KB