Bản đồ de_kabul_32: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_kabul_32.zip 1.2MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
11
Người chơi
203
Đánh giá
2
file bản đồ
gfx
env
morningdewbk.tga 192.0KB
morningdewdn.tga 192.0KB
morningdewft.tga 192.0KB
morningdewlf.tga 192.0KB
morningdewrt.tga 192.0KB
morningdewup.tga 192.0KB
maps
de_kabul_32.bsp 1.4MB
de_kabul_32.res 157B