Bản đồ de_dust2_snow: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_dust2_snow.zip 1.5MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
14
Người chơi
21
Đánh giá
3
file bản đồ
maps
de_dust2_snow.bsp 2.6MB
de_dust2_snow.res 405B
sound
ambience
wind.wav 142.1KB

máy chủ hàng đầu với bản đồ de_dust2_snow