Bản đồ de_dust2_long: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_dust2_long.zip 187.1KB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
10
Người chơi
55
Đánh giá
2
file bản đồ
maps
de_dust2_long.bsp 459.4KB
de_dust2_long.nav 130.0KB
Trò chuyện