Bản đồ de_dust2_long: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_dust2_long.zip 187.1KB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
3
Người chơi
18
Đánh giá
0
file bản đồ
maps
de_dust2_long.bsp 459.4KB
de_dust2_long.nav 130.0KB