Bản đồ aim_headshot: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
aim_headshot.zip 106.0KB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
14
Người chơi
5
Đánh giá
3
file bản đồ
aim_headshot.bsp 493.4KB
aim_headshot.nav 62.0KB
aim_headshot.res 240B