Counter-Strike 1.6 bản đồ: các tập tin tải về, ảnh chụp màn hình

Sơ đồ trang
Maps tìm thấy
13826
Người chơi
5980
Đánh giá
203
Người chơi
1695
Đánh giá
140
Người chơi
1066
Đánh giá
32
Người chơi
507
Đánh giá
26
Người chơi
434
Đánh giá
18
Người chơi
410
Đánh giá
13
Người chơi
118
Đánh giá
13
Người chơi
435
Đánh giá
12
Người chơi
114
Đánh giá
11
Người chơi
72
Đánh giá
10
Người chơi
76
Đánh giá
8
Người chơi
82
Đánh giá
7
Người chơi
95
Đánh giá
7
Người chơi
214
Đánh giá
7
Người chơi
48
Đánh giá
7
Người chơi
22
Đánh giá
6
Người chơi
351
Đánh giá
6
Người chơi
26
Đánh giá
5
Người chơi
20
Đánh giá
5
Người chơi
169
Đánh giá
5
Người chơi
65
Đánh giá
5
Người chơi
191
Đánh giá
5
Người chơi
71
Đánh giá
4
Người chơi
37
Đánh giá
4
Người chơi
15
Đánh giá
4
Người chơi
53
Đánh giá
4
Người chơi
20
Đánh giá
4
Người chơi
16
Đánh giá
3
Người chơi
22
Đánh giá
3
Người chơi
14
Đánh giá
3
Người chơi
35
Đánh giá
3
Người chơi
149
Đánh giá
3
Người chơi
4
Đánh giá
3
Người chơi
38
Đánh giá
3
Người chơi
27
Đánh giá
2
Người chơi
143
Đánh giá
2
Người chơi
19
Đánh giá
2
Người chơi
16
Đánh giá
2
Người chơi
17
Đánh giá
2
Người chơi
21
Đánh giá
2