Counter-Strike 1.6 bản đồ: các tập tin tải về, ảnh chụp màn hình

Sơ đồ trang
Maps tìm thấy
13826
Người chơi
5456
Đánh giá
167
Người chơi
1239
Đánh giá
139
Người chơi
2412
Đánh giá
63
Người chơi
2861
Đánh giá
56
Người chơi
2551
Đánh giá
55
Người chơi
2483
Đánh giá
49
Người chơi
1991
Đánh giá
33
Người chơi
262
Đánh giá
11
Người chơi
115
Đánh giá
10
Người chơi
124
Đánh giá
10
Người chơi
120
Đánh giá
8
Người chơi
92
Đánh giá
8
Người chơi
53
Đánh giá
7
Người chơi
61
Đánh giá
7
Người chơi
50
Đánh giá
5
Người chơi
173
Đánh giá
5
Người chơi
81
Đánh giá
5
Người chơi
38
Đánh giá
4
Người chơi
76
Đánh giá
4
Người chơi
26
Đánh giá
4
Người chơi
11
Đánh giá
3
Người chơi
17
Đánh giá
3
Người chơi
36
Đánh giá
3
Người chơi
20
Đánh giá
3
Người chơi
56
Đánh giá
3
Người chơi
16
Đánh giá
3
Người chơi
32
Đánh giá
2
Người chơi
9
Đánh giá
2
Người chơi
32
Đánh giá
2
Người chơi
16
Đánh giá
2
Người chơi
33
Đánh giá
2
Người chơi
50
Đánh giá
2
Người chơi
14
Đánh giá
2
Người chơi
15
Đánh giá
2
Người chơi
36
Đánh giá
2
Người chơi
27
Đánh giá
2
Người chơi
6
Đánh giá
2
Người chơi
2
Đánh giá
2
Người chơi
8
Đánh giá
1
Người chơi
7
Đánh giá
1