เซิร์ฟเวอร์ Mazeda Networks CS:GO PUB #2 103.60.172.72:27016

connect 103.60.172.72:27016

อันดับ 407

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ในรายการโปรด
เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการโปรด
เซิร์ฟเวอร์แบ่งปันให้เพื่อน
6
19
18
20
22
8
0
1
1
1
1
2
0
16
12
16
0
20
19
20
12
20
0
20
ข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์จะสามารถใช้ได้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ธรณีประตูจะออนไลน์