connect 82.200.128.163:27016

อันดับ 120

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ในรายการโปรด
เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการโปรด
เซิร์ฟเวอร์แบ่งปันให้เพื่อน
0
4
7
0
8
12
0
9
11
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
จำนวนผู้เล่น
7
/
32
แผนที่ปัจจุบัน
ผู้เล่นในปัจจุบัน
1.
16
30:15
2.
7
04:59
3.
7
37:50
4.
5
32:12
5.
1
01:35
6.
0
02:32
7.
0
01:05
ผู้เล่นสูงสุด
1.
2946
77:19:39
2.
1464
91:25:21
4.
860
14:13:45
5.
803
16:51:10
6.
731
36:17:37
7.
686
59:46:57
8.
635
36:52:10
9.
617
19:23:24
11.
478
14:46:41
12.
399
26:00:45
13.
399
61:39:39
14.
386
6:18:06
15.
370
4:55:56
16.
370
10:59:09
17.
353
9:51:00
19.
328
5:58:01
20.
325
6:14:02
21.
324
13:38:41
22.
323
9:42:34
23.
299
1:52:14
24.
298
6:00:41
25.
295
5:39:10
26.
288
1:35:11
27.
282
4:50:05
28.
280
34:31:10
30.
275
4:24:07
31.
268
7:09:35
32.
266
16:03
33.
261
12:25:48
34.
260
31:00:45
35.
259
10:40:38
36.
257
09:16
37.
257
5:22:19
38.
257
35:17
39.
257
1:18:10
40.
256
22:00
ดูเต็มรูปแบบด้านบนรายชื่อผู้เล่น
คุณต้องการที่จะใส่เซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือไม่
VIP เซิร์ฟเวอร์
ผู้ใช้ออนไลน์