hartë de_kabul_32: fotografi pa, screenshots hartë

Download hartë
de_kabul_32.zip 1.2MB
Shtoni në hartën në të preferuarat
Harta është në të preferuarat
Harta ndajnë me miqtë
Servers
14
Lojtaret
252
Vleresim
3
fotografi Harta
gfx
env
morningdewbk.tga 192.0KB
morningdewdn.tga 192.0KB
morningdewft.tga 192.0KB
morningdewlf.tga 192.0KB
morningdewrt.tga 192.0KB
morningdewup.tga 192.0KB
maps
de_kabul_32.bsp 1.4MB
de_kabul_32.res 157B
bisedë
Ju duhet të hyni në faqen e internetit për bisedë