dhuroj Tsarvar

Nëse ju të gëzojnë faqen tonë dhe të duan të Tsarvar zhvilluar në mënyrë aktive, ju mund të ndihmojë projektin financiarisht. Të gjitha paratë e marra si donacion, të shkojnë në zhvillimin e seksioneve të reja të vendit dhe përmirësimin ndërfaqe të këtij kapitulli.

Historia dhe dhurimit të dhënat janë konfidenciale. Nëse ju doni të publikojë dhurimin tuaj për vizitorët, shënoni "Publikimi".

Zgjidhni shumën që do të transferuar
USD
transferim
Faleminderit
administratë Tsarvar sinqerisht ju falënderoj për sigurimin e mbështetjes materiale për projektin tonë! Ne do të vazhdojë të zhvillojë me cilësi të lartë user-miqësore dhe të dobishme vend për tifozët Counter-Strike. Faleminderit shok!