සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
6900
0
/
64
46.174.53.216:27015
RU
cs go
de_dust2
Бойцовский Клуб 18+
489
20
/
64
37.230.162.93:1995
RU
css
de_dust2
[V34] ТОРНАДО [Public] 18+
682
15
/
16
195.88.208.56:27343
RU
cs 1.6
fy_pool_day
B133OP [GUNGAME] AIM
544
18
/
64
109.195.51.178:27015
RU
css
de_dust2_industry
[V.34]VRN>36<RUS|PUBLIC 18+|MEGAKILL SERVER
365
16
/
64
62.141.42.31:27025
DE
css
de_dust2
www.Saigns.de # DEATHMATCH DUST 2
416
20
/
34
173.199.87.212:27035
US
css
de_dust2
*****NEWBIE'S DUST L.A. 24/7 #2 CT*****
571
0
/
32
178.124.130.7:27136
BY
cs 1.6
awp_india2
Пацанский Паблик 18+
21
32
/
64
62.141.42.31:27016
DE
css
cs_assault
www.Saigns.de # ASSAULT ONLY # Ranking, LowPing
746
8
/
34
46.174.50.143:27015
RU
cs go
awp_lego_2
PoPuLaR [PuBlIc] ot NaStUsHi{CS GO}only[16+]
345
2
/
24
46.174.52.25:27274
RU
cs go
wcs_dust2
[FPP] Warcraft | [WCS]
314
7
/
24
46.174.50.57:27205
RU
cs go
awp_lego_2_nyash
НЯШНЫЙ ПАБЛИК ツ [!WS | !KNIFE !GLOVES] ㉨
492
1
/
19
46.174.50.13:27318
RU
cs go
awp_lego_2
[RUS]AWP#2 Ilitagame ранги|ножи|перчатки
299
0
/
33
195.88.208.182:27015
RU
cs go
am_inferno_mid_neogear
Krasnodar & Krym #1 1vs1 ARENA |!ws - !knife|[128 Tick]
481
32
/
32
74.91.127.86:27012
US
cs 1.6
de_max2
CS-palmas.org.ve | Official #1 - The sacrifice [VE]
676
29
/
32
35.198.165.41:27020
US
cs 1.6
de_dust2
K.S.K Fight Dirty[ServeR]
824
29
/
32
35.234.131.196:27007
US
cs 1.6
de_dust2
ChubacaN.cL | [ M.A.F.I.A ] Publico
803
36
/
64
46.174.52.188:18888
RU
css
de_dust2
[v34] .:: |КИЛОБАЙТ| ::. © 2018 Public 18+
838
12
/
32
cs2.rasslabyxa.ru:27019
RU
css
zm_stab_town_panic_v4
|>--RASSLABYXA.ru--<|_7_ZOMBIE-> PROPS+AMMO+AERO Knife [<10ping
354
9
/
24
109.237.108.215:27300
RU
cs go
de_mirage_alpha
✪ Лютый Сервер ✪ [!ws] [!vip] [!knife] [!lvl]
257
4
/
64
46.174.54.207:27777
RU
cs go
de_dust2
|ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
403
21
/
32
109.237.108.31:27300
RU
cs go
de_dust2
Новосибирск |57| Public [NO-STEAM]
310
19
/
48
66.151.244.167:27015
US
cs go
jb_avalanche_csgo_b7
[SNG] 24/7 Jailbreak | !knife !ws | Last CT
256
6
/
64
46.151.24.134:28041
RU
cs go
idle_surf_dust2_v13
*** IDLE #NOKILL #1 ***
371
11
/
64
46.174.54.170:27015
RU
cs go
de_dust2
KpyTou csgo-server #1.FastAWP[RUS] 16+ [!lvl !ws !knife rank]
418
14
/
32
92.223.67.14:27400
AT
cs go
de_dust2
Хабаровск |58| Public [NO-STEAM]
417
13
/
32
104.153.108.139:27015
US
cs go
am_dust2_long_neogear_d_bb
TangoWorldWide | 1v1 Arena | !ws - !knife - !gloves| 128 Tick |
328
15
/
23
46.174.53.87:27015
RU
cs go
de_dust
My Mansion | Classic | 128tr
396
16
/
17
dm2.brutalcs.nu:27015
SE
cs go
de_dust2
BrutalCS ★FFA DM★#02★DUST2★128T★BY ASUS
591
17
/
16
74.91.125.129:27015
US
cs go
de_dust2
[thefragshack.com] 24/7 FFA Deathmatch #2 |128 tick|
521
18
/
45
jb.tangoworldwide.net:27015
US
cs go
jb_peanut_v3
TangoWorldWide | Jailbreak | !ws - !knife [Latenight ACTIVE] |
273
0
/
65
62.76.64.147:27015
RU
css
de_dust2
~TAMBOV-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~
99
2
/
26
193.26.217.29:27276
RU
cs 1.6
de_dust2
CHICAGO [PUBLIC SERVER] 18+
386
22
/
24
74.91.123.130:27015
US
css
c6m3_port
AMERICA SECTOR COOP [2.1.5.2]
521
11
/
32
83.222.116.198:27015
RU
css
awp_lego_2010_v2
[v34] [RESIDENT EVIL ©] [DeathMatch] 16+
384
16
/
64
84.200.226.132:27015
DE
css
de_dust
! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
323
0
/
32
31.28.168.179:27019
UA
cs go
aim_deagle7k
<<<32 DIVISION>>>
65
0
/
33
87.117.217.6:27015
GB
css
ctf_turbine
T . U . R . B . I . N . E - T . U . R . B . I . N . E 24/7
468
5
/
32
185.25.60.35:27024
RU
css
de_dust2
КРАСНОЯРСК| DD2 Only CSpub.ru|gameMe
373
25
/
29
212.76.129.189:27015
RU
cs 1.6
de_dust2
ZombieMegaHard
270
11
/
40
46.4.39.247:27020
DE
css
gg_tnb_desert
Bruss's CS Source DM/GG Server #2
312
10
/
32
46.174.52.10:27226
RU
cs 1.6
de_dust2_2x2
Это Фастзумчик! [public]
574
11
/
18
46.174.48.38:27255
RU
cs 1.6
boot_camp
© Мозги рунета # Really DeathMatch
401
33
/
52
46.174.52.17:27251
RU
css
de_dust2
[v34] МЯСОРУБКА © 2018 In-Teri [Public] 18+
809
18
/
32
37.230.228.233:27015
RU
cs 1.6
de_dust2_2x2
АНГЕЛЬСКИЙ ПАБЛИК 18+ [STEAM BONUS]
669
15
/
16
godm.cs-lords.ru:27015
RU
cs 1.6
de_dust2_2x2
CS-LORDS.RU | CSDM FFA CLASSIC
581
20
/
64
91.109.201.230:27040
RU
css
cs_office_unlimited_fixed
[GunServer] УБOЙHЫЙ 3AXBAT ФЛAГA [DM CTF] (16/1/3)
385
30
/
32
217.61.105.201:27018
DK
cs 1.6
cs_italy
HAOS.INDUNGI.RO Clasic
830
12
/
32
94.23.215.135:27024
FR
cs 1.6
zm_pis2
Alternative Zombie®[Free|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|+Knife+FastDL+JP|ZM]
622
30
/
32
176.107.130.28:27015
UA
cs 1.6
as_romania
[Dust2 Only] CSULTRAGAMING.Info
830
7
/
32
89.40.105.78:27015
RO
cs 1.6
de_dust2
Gold.LeagueCs.Ro Hosted By ENIXSERVERS.RO
645
21
/
32
80.211.66.176:27015
DK
cs 1.6
fy_snow
-ARGENTINA CS-#4 (SOLO de_inferno Only) LocalStrike
578
29
/
32
35.198.165.41:27033
US
cs 1.6
de_dust2
ZOMBIE [undead attack]**
803
26
/
32
74.91.127.86:27020
US
cs 1.6
de_nuke32
CS-palmas.org.ve | Official #2 - RANGOS [VE]
485
21
/
32
80.211.66.176:27063
DK
cs 1.6
fy_iceworld
#01 The Lost Cs - [Publico]
578
12
/
32
213.169.158.50:27007
CY
cs 1.6
awp_india
=== JOIN NOW!!! ONLY PRO PLAYERS!!! ===
349
21
/
32
80.211.66.176:27058
DK
cs 1.6
as_oilrig
[LocalStrike] Clan Busters [DM]
578
21
/
32
80.211.66.176:27052
DK
cs 1.6
cs_italy
01# CS StaRS [CSDM] DeathMatch
578
18
/
64
46.174.55.153:55555
RU
css
de_dust2
ЧЕРНОБЫЛЬ: † ЗОНА_ОТЧУЖДЕНИЯ †
857
13
/
24
93.186.198.103:27515
DE
css
cs_office
The old man´s Server | Deathmatch | Office only
433
1
/
31
46.174.52.23:27225
RU
css
cs_italy
[V34] ~@КоЛиЗеЙ@~ Public [Возрождения]
294
15
/
33
46.151.24.134:28043
RU
css
idle_engineer_m15
*** ENGINEER ***
534
12
/
24
82.211.62.150:27015
DE
css
cp_orange_x3
UGC.TF | ORANGE x3 | x10 WEAPONS | EU
414
15
/
24
74.91.118.12:27015
US
cs go
gg_ar_ejected
GunGame/Deathmatch Chillin' N Killin' {sl4ySl3d}
310
12
/
40
go.zonek.ro:27015
RO
cs go
de_dust2
##__★★★ GO.ZONEK.RO ★★★__## HOSTED By www.zonek.ro
325
12
/
50
46.174.49.123:27015
RU
cs go
de_cache
Русские Медведи [18+]
315
12
/
25
109.248.222.4:27115
RU
cs go
am_crashz_dust_v64
•СИБИРСКАЯ АРЕНА•ARENA#1[!ws!knife]
329
14
/
32
191.96.20.102:27015
CL
cs go
de_mirage
-=★ PGL-TEAM COMPETITIVE ★=- HORIZON !WS !KNIFE !GLOVES !NA
463
1
/
24
193.26.217.22:28475
RU
cs go
de_dust2
CSVK.RU | !ws - !knife - !gloves
338
16
/
64
84.200.226.131:27015
DE
css
cs_office
! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ran
313
15
/
64
46.174.48.72:27777
RU
css
de_dust2
|ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] [18+]
727
64
/
64
216.52.148.47:27015
US
cs go
ze_predator_ultimate_p7
[GFLClan.com]Zombie Escape 24/7 | Rank | Recruiting | NoBlock |
1175
23
/
64
46.174.54.22:27015
RU
css
de_dust2
c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v4630212
1042
30
/
32
217.61.105.201:27007
DK
cs 1.6
awp_india
ROMANIA.ARENA1.RO RESPAWN
875
30
/
32
217.61.23.112:27006
DK
cs 1.6
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
875
30
/
32
188.212.103.31:27020
RO
cs 1.6
de_dust2
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl
870
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com