සෙවීම cs 1.6 සේවාදායකයක්, Counter-Strike 1.6 සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
4461
28
/
32
89.44.246.34:27015
RO
de_dust2
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
846
12
/
32
93.119.26.57:27015
RO
css_dust2x2
GLOBAL.ELITEZONE.RO CSGO REMAKE
462
12
/
32
212.2.154.154:11111
UA
zm_dust2_city
[LeGenD-ZOMBIE]+[CSO MOD]
257
11
/
32
134.119.181.104:27085
DE
awp_india
NORD.GAMESCS.RO=[ WWW.GAMESCS.RO ]=
520
8
/
32
78.107.35.63:27015
RU
zm_pis2
.:ZOMBIE INFECTION:.
496
7
/
32
193.192.59.62:27065
DE
deathrun_3h_clarion
CLARION - DeathRun [VIP]
498
2
/
32
134.119.181.104:27052
DE
de_dust2x2
FuN.Indungi.Ro *Admine Free *
522
4
/
32
93.119.102.130:27023
MD
aim_aztec
JackDaniels[MD] | Gaming Public
293
11
/
14
93.119.27.39:27015
RO
de_mirage
War2.Max3Semne.Ro # MIX SERVER
312
15
/
32
93.119.24.114:27015
RO
gg_fy_elevated
Gg.IngeriiZone.CoM [GunGame]
528
29
/
32
77.220.187.182:27015
RU
de_berzerker
Я люблю тебя...© [PRO]
766
10
/
20
83.222.104.150:27079
RU
de_dust2_2x2
Public Server (+18)
237
6
/
32
89.44.246.65:27015
RO
de_inferno
WTF.LIKECS.RO
529
20
/
32
46.20.15.2:27015
TR
de_dust2
.::EXELANCE PUBLIC VADiSi::. [46.20.15.2] 7 / 24
828
31
/
32
46.174.48.30:27227
RU
de_westwood
КРИМИНАЛЬНЫЙ ЛИПЕЦК © NIGHT VIP
868
28
/
32
89.44.246.189:27015
RO
de_dust2
SICILIA.INDUNGI.RO @ Clasic Server Since 2015
831
7
/
32
134.119.177.55:27460
DE
35hp
Cs.DeathMatch.Ro DeathRun[#1]
464
14
/
31
46.174.52.5:27221
RU
de_westwood
ИГРАЙТЕ С НАМИ [18+]
582
27
/
32
82.200.128.162:27060
KZ
de_kabul
Karaganda public [by Mini1]
882
24
/
32
134.119.177.55:27442
DE
de_dust2
.:: cS.WDAzOnE.rO ::.
445
29
/
32
134.119.177.55:27317
DE
de_inferno
sin2.freakz.ro | Sinnerz Lair
463
30
/
32
134.119.177.55:27207
DE
de_inferno
FUN.WATF.RO [Multimod] www.watf.ro
473
23
/
32
134.119.177.55:27148
DE
awp_india
[RO] create.zonek.ro / HOSTED By www.zonek.ro
467
13
/
32
134.119.177.55:27053
DE
de_inferno
GG.DEVIL.RO - WWW.DEVIL.RO
454
31
/
32
59.163.102.170:27007
IN
de_dust2
CS-BG.Info ZombieWorld SA v2.0
972
31
/
32
59.163.102.170:27009
IN
fy_buzzkill
Jo!ster |-=]BaTtlE gRoUnD[=- MuMbAi ReLoAdEd
968
31
/
32
59.163.102.170:29002
IN
fy_snow
MRO.CS-OFICIAL #3 MERCENARIOS 24/7 PUBLIC
968
31
/
32
59.163.102.170:27014
IN
de_inferno
UGC.LT | Dust2 Only #2 (24/7) NR1 IN UK
968
31
/
32
59.163.102.170:29015
IN
de_dust2
[VIP] Genetic-eSports | Deathrun KnifeMod+Bhop
968
31
/
32
59.163.102.170:29013
IN
de_kabul_32
#2 [Alta-Fruta!] Zombie Universo [V] 3.0
968
31
/
32
59.163.102.170:29008
IN
de_train_32
Bombardierii Fast DLL SKYPE: EMPORIO614
968
32
/
32
46.174.52.231:27015
RU
de_dust2
ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+
967
31
/
32
93.119.24.12:27015
RO
de_inferno
STYLE.PGLZONE.RO # FATAL ERROR
965
31
/
32
59.163.102.170:29009
IN
fy_buzzkill
Cs-PlovdiV(Dust2 Only)*MaiNa*
963
31
/
32
59.163.102.170:29012
IN
fy_snow
HDS.BG DeatMatch *BruTaL MeLe* [1kFPS]
963
31
/
32
59.163.102.170:29017
IN
awp_bycastor
|Ready to KiLL| #1 -Zombie Plague- @ReadytoKiLL @CPLGames.com
963
31
/
32
59.163.102.170:27001
IN
de_dust2
-=Pro|Gam!nG' RooM=-[Death~Match-DD2]
963
31
/
32
59.163.102.170:29019
IN
de_inferno
.::[Venezuela]::. Server Cs Las Palmas oP'-
963
31
/
32
59.163.102.170:29018
IN
de_dust2
Fh-Gamers.cl | Leyenda Multi Mod [Mod Preda]
963
31
/
32
59.163.102.170:29011
IN
fy_iceworld
-=Pro|Gam!nG' RooM=-[Death~Match-DD2]
963
31
/
32
59.163.102.170:27006
IN
awp_india
963
31
/
32
59.163.102.170:27012
IN
fy_snow
Jo!ster | Davaj Mumbai Classic Server
959
31
/
32
59.163.102.170:29000
IN
de_inferno
Egyptian Server Classic 24/7 No-Lag Pro 100%
959
31
/
32
59.163.102.170:27005
IN
de_inferno
-=|[K[G]C]|=- |Official InDiAn PuB Server - #1
959
31
/
32
59.163.102.170:29005
IN
de_inferno
GF ] Zombie Plague +Proteccion Ammopack [GAME FORZE]
954
30
/
32
59.163.102.170:28013
IN
de_kabul_32
-=Pro|Gam!nG' RooM=-[Death~Match-DD2]
941
30
/
32
59.163.102.170:28005
IN
de_inferno
|MorTaL GaMes| #5 - PIPA (3) @MortalGames.com.br
936
32
/
32
217.106.106.117:27015
RU
de_dust2
[Санкт-Петербургский] Public [Dust2]
935
30
/
32
59.163.102.170:28003
IN
de_nuke_rarea
JAMPS.Com.Ar #01 [PUB32] - By LocalStrike
932
30
/
32
59.163.102.170:28004
IN
de_dust2
Jo!ster | sc0rp!ons ~ PuB ~ Mumbai
932
30
/
32
95.154.99.70:27015
RU
zm_2day_2
[ZM+CSO] Свободный Серва4ок
931
26
/
32
77.220.180.48:27015
RU
de_emir
БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН ©
923
23
/
32
151.80.92.220:27015
FR
de_dust2
NESTLE.REBELII.RO # VIP FREE NIGHT 02:00-10:00
921
29
/
32
185.82.172.127:27017
RO
cs_italy
Counter Strike Romania FUN GAMES
920
31
/
32
46.174.53.117:27015
RU
de_piranesi
#1 FAST KILL [18+]
919
29
/
32
62.244.55.205:27015
UA
de_dust2
Counter-Strike 1.6 [ MEGATRON server ]
913
26
/
32
89.44.246.45:27015
RO
de_dust2
CS.REBELII.RO # WWW.REBELII.RO
911
29
/
32
185.82.172.127:27018
RO
de_dust2x2
Enjoy Public Server [DPROTO]
910
29
/
32
89.44.246.58:27015
RO
de_dust2
NEW IP: 89.44.246.57 - Romania.CS16.ro [CSDM 2.1.3c] - [Since 2010]
910
29
/
32
201.73.176.4:27015
BR
de_inferno
Jo!ster.CSTRIKEARENA.COM
909
29
/
32
195.91.142.6:27015
RU
de_dust2
Counter-Strike 1.6 [ Turbo server ]
909
28
/
32
77.220.180.190:27015
RU
de_bretonia
Антискука xD [WoRlD-ПАБЛИК] ® Нам 7 ЛЕТ!
909
24
/
32
46.174.50.188:27015
RU
de_dust2002
RUSSIA PUBLIC 18+
909
32
/
32
193.104.68.100:27020
RS
de_dust2
La_Cocaine ® | DD2 Only
908
28
/
32
93.119.24.66:27015
RO
de_dust2
RELAX.INDUNGI.RO # SINCE 2012 [VIP FREE 23 - 08]
904
32
/
32
77.220.182.222:27015
RU
de_dust2
.::specially for you::.[Public]
897
20
/
32
37.230.162.81:27015
RU
de_nuke
Уральский Паблик 18+ ©
891
32
/
32
193.33.177.54:27176
PL
de_dust2
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl [DARMOWY VIP|RANGI|SKINY CS:GO|ASYSTY|LECZENIE]
887
30
/
32
61.147.121.146:27017
CN
de_nuke
[sorpack.com]-11内部比赛服
885
27
/
32
77.220.180.130:27015
RU
de_abaddon
Играй и наслаждайся!!! +18 ©
884
31
/
32
151.80.92.221:27015
FR
de_dust2
(--:--) Revenge.Area-Games.Ro #VIP FREE 23-10
882
30
/
32
93.119.24.206:27015
RO
de_inferno
CS.INDUNGI.RO #OFFICIAL INDUNGI SERVER
879
31
/
32
46.174.48.45:27246
RU
de_berzerker
МЯСНОЙ CSDM © Пушки+Лазеры
877
28
/
33
193.192.58.116:27033
DE
de_dust2
.::cVs::. .::Chivas De_Dust2 Only::.
865
28
/
32
77.220.180.73:27015
RU
de_badcore
Extra Classic [Russia]
864
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com