එක් කරන්න Counter-Strike GO අධීක්ෂණයට සේවාදායකය

හේයි, යාලුවනේ! ඔබ ඔබේ ම එකතු කල හැක Counter-Strike GO ඕනෑම වැටුප් හා ලියාපදිංචි නොකර අපේ වෙබ් අඩවිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මේ පිටුවේ සේවාදායකය.

ඔයා ඔබේම සර්වරයක් හෝ ඔබ මිතුරන් සමඟ සෙල්ලම් භුක්ති එහිදී ප්රියතම එකක් එකතු නම් එය ප්රශ්නයක් නොවේ. අපි මෙහෙ ඉන්න හැමෝම දකින්න සතුටු: සේවාදායකය සත්කාරක හෝ හුදෙක් ක්රීඩකයන්. ඒක හරිම ලේසියි: සර්වර් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න, "Add" සහ ඒ මොහොතේ සේවාදායකය විසින් අධීක්ෂණය එකතු වනු ඇත සිට ක්ලික් කරන්න.

පෞද්ගලික සේවාදායකය සබැඳිය සහ ආදිය හුවමාරු අපි ඇත්තටම වෙබ් ඔබගේ සේවාදායකයේ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි ඔබට උදව් විය හැකි බලාපොරොත්තු වෙනවා, සේවාදායකය ශ්රේණිගත ඔබ ඔබගේ සේවාදායකයේ සංඛ්යා ලේඛන නිරීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත: එහි අනෙකුත් ලාභ වේ. වාසනාව!

සේවාදායකය එකතු කරන්න

උදාහරණයක්: 83.222.109.70:27121 (IP + වරාය)
හෝ example.com:27121 (වසම + වරාය)
එක් කරන්න

ඔබ සේවාදායකය වසම් තිබේ නම් ඔබට වඩාත් හොඳ IP-ලිපිනය වෙනුවට එය ඉදිරිපත් කියලා. එහිදී ඔබගේ වසම වැඩ කළ නොහැකි වනු ඇත, අප දිගින් දිගටම පසුගිය අර්ථදක්වා IP-ලිපිනය ඔබගේ සේවාදායකයේ අධීක්ෂණය, ක්රීඩකයන් ද වෙනුවට ඔබේ IP බිඳුණු වසම දකිනු ඇත.

Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා