सर्भर Bruss's CS Source FUN Server 46.4.39.247:27021

connect 46.4.39.247:27021

दर्जा 300

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
10
0
12
10
10
10
0
10
10
11
11
12
0
10
12
11
11
0
12
13
12
10
0
12
खेलाडी रकम
12
/
32
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
1.
51
27:49
2.
11
10:41
3.
8
43:00
4.
6
18:41
5.
1
04:41
6.
1
04:43
7.
1
05:43
8.
0
00:27
9.
0
17:56:49
10.
0
01:10
11.
0
00:11
12.
0
14:33
शीर्ष खेलाडी
1.
1357
641:39:29
2.
1248
591:16:32
3.
1200
23:37:29
4.
1119
581:25:39
5.
1060
569:38:39
6.
1048
644:24:07
7.
1045
14:10:19
8.
998
561:27:28
9.
992
18:14:33
10.
915
574:02:49
11.
865
578:03:00
12.
837
571:18:26
13.
832
569:41:06
14.
822
668:09:23
15.
789
604:35:51
16.
787
691:09:10
17.
765
9:28:05
18.
765
561:21:00
19.
749
616:06:30
20.
748
673:26:22
21.
747
600:21:37
22.
742
613:00:02
23.
726
513:30:20
24.
723
540:52:32
25.
722
601:31:25
26.
672
579:14:59
27.
645
654:43:21
28.
626
626:32:36
29.
621
8:34:41
30.
621
15:08:13
31.
585
625:35:02
32.
585
557:52:41
33.
574
599:26:30
34.
568
26:15:17
35.
567
547:19:35
36.
567
639:36:32
37.
566
562:50:11
38.
545
20:11:59
39.
540
4:45:00
40.
540
57:44
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
awp_india_v2
16.9%
aim_ultra
15.4%
fy_snakerush
10.3%
fy_snow_temple
10.3%
awp_gaga_z_world_v2
9.6%
fy_stoned
7.4%
fy_docks
6.6%
fy_snow_07
5.9%
fy_archplex
5.9%
awp_aztec_lego_hf
5.1%
fy_foggy
4.4%
fy_dustshit
2.2%
अन्तिम नक्सा
1h 43m
fy_archplex
MAX 11
AVG 10
2h 57m
fy_snakerush
MAX 14
AVG 10
6h 39m
awp_aztec_lego_hf
MAX 11
AVG 10
7h 53m
awp_india_v2
MAX 16
AVG 10
10h 21m
fy_docks
MAX 19
AVG 11
14h 5m
fy_stoned
MAX 13
AVG 11
16h 33m
awp_gaga_z_world_v2
MAX 14
AVG 10
21h 29m
fy_snow_07
MAX 12
AVG 10
1d 1h 12m
fy_snow_temple
MAX 12
AVG 10
1d 13h 30m
fy_foggy
MAX 11
AVG 10
2d 22h 46m
fy_dustshit
MAX 11
AVG 10
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?