सर्भर Csak ennyi?!! [no AWP! GO+Source mapok] 37.221.209.104:27166

connect 37.221.209.104:27166

दर्जा 40

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
खेलाडी रकम
0
/
24
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
— कुनै खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
749
37:46:58
2.
516
15:29:18
3.
435
13:33:36
4.
307
14:04:11
5.
266
11:14:21
6.
257
5:43:38
7.
225
19:59:14
8.
220
5:18:46
9.
216
5:02:19
10.
210
6:31:52
11.
165
7:02:02
13.
118
9:46:02
14.
108
2:16:28
15.
100
1:22:53
16.
91
1:41:26
17.
86
2:13:24
18.
81
3:53:49
19.
77
2:04:34
21.
76
3:22:20
22.
75
178:53:04
23.
67
583:39:00
24.
66
5:46:25
25.
65
243:23:46
26.
65
2:26:08
27.
64
302:04:47
28.
63
3:06:45
29.
62
714:51:52
30.
59
309:44:50
31.
56
54:20
32.
54
58:44
34.
51
15:22
35.
51
1:36:11
36.
50
235:46:32
37.
50
3:53:49
38.
50
1:05:42
39.
50
529:16:38
40.
49
44:03
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
de_westwood2
20.9%
maps/de_nuke_ve
18.7%
awp_western
16.6%
awp_bridge
14.6%
de_westwood_csgo_v2
11.5%
cs_agency
8.3%
अन्तिम नक्सा
1d 8h 38m
de_westwood_csgo_v2
MAX 10
AVG 8
1d 9h 56m
de_inferno
MAX 3
AVG 3
1d 11h 13m
de_dust2_css1
MAX 8
AVG 8
2d 7h 47m
awp_western
MAX 7
AVG 7
3d 9h 36m
de_westwood2
MAX 8
AVG 8
3d 10h 53m
cs_little_office
MAX 7
AVG 7
4d 7h 29m
cs_agency
MAX 11
AVG 11
4d 10h 2m
cs_office
MAX 13
AVG 12
5d 9h 14m
awp_bridge
MAX 12
AVG 12
6d 8h 24m
maps/de_nuke_ve
MAX 13
AVG 13
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?