सर्भर Szerver Karbantartas Gyere ide [ 37.221.209.131:27140] 37.221.209.104:27166

connect 37.221.209.104:27166

दर्जा 0

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
खेलाडी रकम
0
/
24
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
— कुनै खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
516
15:29:18
2.
365
30:54:25
3.
253
11:05:35
4.
222
9:51:31
5.
194
12:38:12
6.
165
7:02:02
7.
134
4:25:22
8.
128
5:08:31
10.
118
9:46:02
11.
108
2:16:28
12.
100
14:23:42
13.
99
1:21:11
14.
91
1:41:26
15.
86
2:13:24
16.
77
2:04:34
17.
66
5:46:25
18.
65
2:26:08
19.
56
54:20
20.
54
58:44
22.
50
3:53:49
23.
50
1:05:42
24.
48
28:02
25.
48
42:45
26.
47
1:03:02
28.
45
1:39:53
29.
43
2:56:52
30.
43
28:31
31.
41
28:25
33.
39
12:40
34.
39
3:52:07
36.
38
23:54
37.
36
18:56
38.
36
1:03:44
39.
35
54:34
40.
34
3:08:50
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?