सर्भर [BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2| 217.79.188.156:27165

connect 217.79.188.156:27165

दर्जा 216

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
9
1
1
0
5
3
5
0
5
4
6
10
0
7
18
14
0
11
13
22
0
22
25
खेलाडी रकम
25
/
50
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
1.
0
22:23
2.
0
19:57
3.
0
4:11:17
4.
0
12:42:39
5.
0
34:47
6.
0
17:25:16
7.
0
20:54
8.
0
22:59
9.
0
17:25:16
10.
0
42:55
11.
0
1:12:45
12.
0
20:03
13.
0
22:21
15.
0
37:24
16.
0
56:54
18.
0
30:53
19.
0
46:48
20.
0
39:01
21.
0
17:25:16
22.
0
26:03
शीर्ष खेलाडी
1.
0
57:57
2.
0
01:03
3.
0
02:10
4.
0
06:11
5.
0
11:01
7.
0
17:32
8.
0
02:29
9.
0
52:53
10.
0
14:55
11.
0
22:50
12.
0
31:07
13.
0
03:58
14.
0
07:43
15.
0
00:34
17.
0
30:51
18.
0
08:01
19.
0
04:34
20.
0
55:56
21.
0
13:24
23.
0
28:15
24.
0
26:29
26.
0
03:31
27.
0
09:15
28.
0
05:24
29.
0
36:14
30.
0
04:51
33.
0
29:08
34.
0
07:32
35.
0
41:40
36.
0
21:22
37.
0
10:31:53
38.
0
08:05
39.
0
13:43
40.
0
00:46
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
surf_mesa_bn
7.8%
surf_guitar_bn
4.7%
surf_kitsune_bn
4.7%
surf_atlas_1_bn
3.9%
surf_ace_bn
3.1%
surf_utopia_v3_bn
3.1%
surf_waterworks_bn
3.1%
surf_colours_bn
3.1%
surf_legends_lite_bn
3.1%
surf_halloween_tf_bn
3.1%
surf_mee_bn
2.4%
surf_glass7_bn
2.4%
surf_rookie_bn
2.4%
surf_grassland_bn
2.3%
surf_juturna_bn
2.3%
surf_delusional_bn
2.3%
surf_spacejam_bn
2.3%
surf_amplitude_encore_nsf_v4_bn
2.3%
surf_simpsons_go_rc2_bn
2.3%
surf_aweles_bn
2.3%
अन्तिम नक्सा
1h 38m
surf_ace_bn
MAX 27
AVG 14
2h 56m
surf_legends_lite_bn
MAX 22
AVG 12
4h 15m
surf_derpis_ksf_bn
MAX 19
AVG 16
5h 34m
surf_rebel_resistance_njv_bn
MAX 11
AVG 11
6h 53m
surf_windrunner_final_bn
MAX 17
AVG 15
8h 11m
surf_lore_e_bn
MAX 18
AVG 9
9h 30m
surf_glass7_bn
MAX 19
AVG 10
10h 48m
surf_aweles_bn
MAX 25
AVG 12
12h 7m
surf_rookie_bn
MAX 20
AVG 9
13h 25m
surf_guitar_bn
MAX 23
AVG 12
14h 44m
surf_si_fa_bn
MAX 5
AVG 5
17h 22m
surf_mesa_bn
MAX 15
AVG 2
19h 59m
surf_greenbrick_bn
MAX 4
AVG 2
21h 17m
surf_spacejam_bn
MAX 21
AVG 10
22h 36m
surf_mee_bn
MAX 16
AVG 10
23h 55m
surf_classics2_bn
MAX 20
AVG 16
1d 1h 13m
surf_glass9_bn
MAX 9
AVG 9
1d 3h 50m
surf_3_bn
MAX 16
AVG 10
1d 6h 28m
surf_juturna_bn
MAX 15
AVG 9
1d 9h 5m
surf_grassland_bn
MAX 9
AVG 7
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?