सर्भर |GoodGame| ARENA 1vs1 [128TR][15+] 195.62.53.101:27116

connect 195.62.53.101:27116

दर्जा 336

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
25
0
25
25
24
0
16
13
0
7
1
0
1
1
1
0
1
2
0
13
11
0
18
24
खेलाडी रकम
24
/
25
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
1.
30
2:47:45
2.
29
07:23
3.
29
07:23
4.
29
15:27
6.
26
09:15
7.
23
11:23
9.
18
2:35:10
10.
17
14:17
11.
15
05:54
12.
12
10:04
13.
12
40:10
14.
9
51:43
17.
6
09:16
19.
3
18:34
21.
0
06:14
22.
0
02:37
23.
0
02:27
24.
0
8:30:35
शीर्ष खेलाडी
1.
4060
116:16:16
2.
3738
111:40:47
3.
1905
13:51:09
4.
1485
44:42:13
5.
1196
29:49:49
6.
877
21:17:09
7.
796
17:55:45
8.
784
18:58:01
9.
781
16:19:18
10.
778
12:20:36
11.
747
9:52:10
12.
724
9:48:58
13.
701
16:24:04
14.
700
14:25:40
15.
700
25:53:16
16.
685
8:22:20
17.
668
18:33:03
18.
667
16:33:33
20.
637
9:32:39
21.
629
11:55:06
22.
627
15:46:55
23.
617
11:53:06
24.
617
8:35:32
25.
610
6:13:03
26.
609
18:35:40
27.
592
18:03:59
28.
577
23:54:38
29.
569
11:57:51
30.
550
6:44:31
31.
544
19:33:38
32.
538
4:51:57
34.
525
11:13:12
35.
524
11:46:53
36.
524
5:09:53
37.
518
11:38:36
38.
516
9:50:16
39.
512
6:32:52
40.
507
10:20:00
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
am_dust2014
12.1%
am_rgb64
5.4%
am_dust2
4.9%
am_eme2
4.4%
am_desert
4.0%
am_loft2018
2.8%
am_redline
2.7%
am_must2
2.7%
am_multimap2
2.6%
am_hood
2.6%
am_walterv2
2.6%
am_plain2
2.1%
am_crossfire
2.1%
am_poolday
2.0%
am_duststorm_arena
2.0%
am_burg
1.9%
am_water_v6
1.9%
am_water2014
1.9%
am_fast
1.8%
am_rob_a
1.8%
अन्तिम नक्सा
1h 27m
am_stock
MAX 18
AVG 18
2h 52m
am_loft2018
MAX 21
AVG 12
4h 17m
am_arena
MAX 13
AVG 12
5h 43m
am_parkinglot
MAX 2
AVG 2
7h 8m
am_dust2014
MAX 22
AVG 3
8h 34m
am_dust2
MAX 25
AVG 9
14h 15m
am_desert
MAX 23
AVG 12
15h 40m
am_burg
MAX 25
AVG 18
17h 6m
am_poolday
MAX 24
AVG 19
18h 31m
am_redline
MAX 24
AVG 20
19h 57m
am_rgb64
MAX 25
AVG 1
22h 47m
am_multimap2
MAX 25
AVG 20
1d 13m
am_duststorm_arena
MAX 18
AVG 14
1d 1h 37m
am_walterv2
MAX 22
AVG 15
1d 3h 3m
am_addiction_lsd_v1_ov
MAX 21
AVG 21
1d 4h 27m
am_water_v6
MAX 25
AVG 17
1d 8h 43m
am_eme2
MAX 14
AVG 3
1d 15h 47m
am_titanium
MAX 13
AVG 13
1d 17h 12m
am_heaven_gardens_v2
MAX 24
AVG 17
1d 21h 28m
am_example
MAX 16
AVG 15
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?