सर्भर Diwat[#26][Slender]-Server 94.199.180.130:28200

connect 94.199.180.130:28200

दर्जा 106

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
3
3
0
3
3
0
3
3
3
0
3
3
3
0
3
3
0
3
3
3
0
3
3
3
खेलाडी रकम
3
/
18
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
258
37:52
2.
255
10:03
4.
255
01:16
5.
255
12:44
6.
255
09:38
7.
255
10:05
8.
255
13:01
9.
254
38:59
10.
254
13:08
11.
254
13:45
12.
253
17:44
13.
32
1:40:57
14.
15
39:59
15.
15
1:39:17
16.
11
12:40
17.
11
25:21
19.
10
21:30
21.
9
1:19:07
22.
8
25:55
24.
7
17:18
25.
7
35:19
26.
7
36:53
28.
6
16:38
29.
6
17:26
30.
6
24:21
32.
6
11:34
34.
5
23:25
35.
5
05:57
36.
5
12:29
37.
5
19:05
38.
5
24:18
40.
4
16:50
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?