सर्भर Diwat[#26][Slender]-Server 94.199.180.130:28200

connect 94.199.180.130:28200

दर्जा 125

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
3
3
3
3
0
3
3
3
3
0
3
3
3
3
0
3
5
3
3
3
0
8
3
खेलाडी रकम
3
/
18
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
258
37:52
2.
255
10:05
3.
255
13:01
4.
254
13:45
6.
15
1:39:17
7.
11
25:21
8.
10
21:30
10.
9
1:11:12
12.
6
17:26
13.
6
24:21
15.
6
11:34
17.
5
26:24
18.
5
24:00
19.
4
24:00
21.
4
19:54
22.
4
15:43
23.
4
16:05
24.
4
14:03
25.
4
11:06
26.
3
27:49
27.
3
16:46
29.
3
15:48
30.
3
42:48
31.
3
21:29
32.
2
23:37
33.
2
12:09
34.
2
08:59
35.
2
07:12
37.
2
24:20
38.
2
08:03
40.
2
05:19
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?