connect 93.119.24.78:27015

दर्जा 0

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
खेलाडी रकम
0
/
32
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
— कुनै खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
254
03:47
2.
44
22:33
3.
34
13:18
4.
23
16:26
5.
19
28:57
6.
17
28:15
7.
14
12:52
8.
8
21:32
9.
7
13:27
10.
7
11:56
11.
6
10:12
12.
5
07:50
13.
4
20:20
14.
3
04:29
15.
3
02:48
16.
3
06:48
17.
2
51:35
18.
2
38:09
19.
2
03:14
20.
2
11:39
21.
1
05:00
22.
0
00:07
24.
0
17:31
25.
0
38:56
27.
0
00:28
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?