सर्भर <<<<< CSDM SENTRY SERVER >>>>> 5.178.87.95:27051

connect 5.178.87.95:27051

दर्जा 162

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
6
6
0
6
6
6
0
6
6
6
0
6
6
6
6
0
6
6
6
0
7
6
6
6
खेलाडी रकम
6
/
32
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
1.
85
429:30:33
2.
81
429:30:33
4.
57
429:30:33
5.
46
429:30:33
6.
2
21:33
शीर्ष खेलाडी
1.
1503
9:11:17
2.
1372
18:22:39
3.
1240
7:32:53
4.
896
6:43:02
5.
887
9:53:06
6.
789
6:27:37
7.
767
6:09:21
8.
706
14:00:29
9.
700
14:20:12
10.
642
2:55:52
11.
627
1:57:43
12.
623
7:18:39
13.
482
10:37:15
14.
403
1:22:16
15.
395
1:58:20
16.
374
2:09:15
17.
343
2:37:31
18.
328
1:34:00
19.
310
4:03:00
20.
307
2:51:35
21.
302
1:34:30
22.
277
3:35:01
23.
266
25:26
24.
259
2:40:43
25.
255
00:49
26.
255
15:56
27.
255
00:50
28.
247
47:37
29.
229
21:24:37
30.
229
4660:20:15
31.
226
1:08:10
32.
213
2:16:02
33.
212
1:06:32
35.
201
2:01:55
37.
193
2:23:51
38.
187
1:12:07
39.
179
2:11:01
40.
178
1:00:10
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?
कुराकानी
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि