सर्भर |sS| GunGame + Bazooka 46.174.54.97:27015

connect 46.174.54.97:27015

दर्जा 520

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
4
6
9
0
13
19
15
21
0
17
19
12
0
0
19
22
21
0
20
17
15
15
0
8
खेलाडी रकम
8
/
22
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
1.
0
10:17
3.
0
10:20
5.
0
01:12
6.
0
01:57
7.
0
01:10
शीर्ष खेलाडी
1.
9446
76:56:21
2.
5587
50:17:47
3.
4615
19:02:52
4.
3832
30:38:18
5.
3440
10:47:00
6.
3219
11:57:30
7.
2577
20:49:06
8.
2282
11:29:05
9.
2154
31:02:19
10.
2010
5:44:04
11.
2006
8:42:34
12.
1942
9:51:28
13.
1721
11:16:19
14.
1714
10:53:02
15.
1680
13:40:58
16.
1619
24:23:01
17.
1519
98:07:07
18.
1485
8:48:35
19.
1464
8:53:54
20.
1444
3:36:28
21.
1435
15:37:23
22.
1420
7:15:39
23.
1417
14:42:28
24.
1412
4:18:04
25.
1393
4:51:16
26.
1369
9:01:35
27.
1283
88:00:02
28.
1279
3:28:34
29.
1258
4:12:44
30.
1254
4:41:40
31.
1241
6:27:22
32.
1216
4:38:08
33.
1209
4:41:08
34.
1190
11:26:35
35.
1179
16:44:52
36.
1134
7:37:19
37.
1134
5:26:10
38.
1110
41:25:09
39.
1107
24:16:41
40.
1085
6:38:56
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
gg_fy_buzzkillikzzub
6.1%
gg_fy_xc
5.4%
gg_virtual
4.6%
gg_snow_play
3.8%
fy_snow_dew
3.8%
gg_buzzice
3.1%
gg_playground_x
3.1%
gg_zerstoeren_3
3.1%
gg_33_circa
3.1%
gg_33_urban
3.1%
fy_castle
2.3%
gg_fy_etna
2.3%
gg_888
2.3%
gg_33_goodtimes
2.3%
gg_anywhere
2.3%
gg_camper
1.6%
gg_fabrix
1.5%
gg_dust_2_vk
1.5%
gg_dinoiceworld_orange
1.5%
gg_bwar_4flwo
1.5%
अन्तिम नक्सा
1h 17m
gg_888
MAX 22
AVG 19
2h 33m
gg_33_urban
MAX 22
AVG 19
3h 50m
gg_abandoned_town
MAX 17
AVG 17
5h 6m
gg_arcadia
MAX 20
AVG 18
6h 23m
gg_33_goodtimes
MAX 21
AVG 13
7h 39m
fy_arena_s
MAX 22
AVG 14
8h 55m
gg_33_circa
MAX 21
AVG 20
10h 12m
fy_india2
MAX 20
AVG 19
11h 29m
gg_buzzice
MAX 14
AVG 11
12h 45m
gg_fy_deagle_dustworld2
MAX 19
AVG 19
14h 1m
gg_pool_suite
MAX 17
AVG 13
15h 18m
gg_aim_pool_paradise
MAX 21
AVG 20
16h 34m
gg_fy_buzzkillikzzub
MAX 16
AVG 12
17h 50m
gg_sand_v1
MAX 22
AVG 20
19h 6m
gg_anywhere
MAX 22
AVG 15
21h 40m
gg_dinoiceworld_orange
MAX 11
AVG 8
22h 56m
gg_rapidfire_s
MAX 16
AVG 10
1d 13m
gg_1337_dust
MAX 10
AVG 10
1d 1h 29m
fy_winter_map
MAX 22
AVG 15
1d 2h 46m
gg_skycompound
MAX 16
AVG 16
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?