सर्भर ГАЛАКТИКА 46.174.49.205:27015

connect 46.174.49.205:27015

दर्जा 336

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
23
17
20
11
0
14
5
11
8
5
2
0
5
0
3
7
10
11
8
12
12
22
0
22
खेलाडी रकम
22
/
32
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
2.
11
26:45
3.
11
40:08
4.
10
1:45:19
6.
6
1:41:46
7.
5
1:08:24
8.
4
05:12
9.
4
1:09:58
10.
3
02:14
11.
3
1:11:09
12.
2
1:18:04
13.
2
1:00:57
14.
2
02:05
15.
1
02:41
16.
1
05:26
17.
0
09:51
18.
0
24:45
19.
0
01:18
20.
0
2:02:52
22.
0
04:56
शीर्ष खेलाडी
1.
11224
986:44:35
2.
9325
201:42:14
3.
8443
226:53:10
4.
6234
443:33:51
5.
6053
460:29:37
6.
4641
264:41:55
7.
4447
249:50:59
8.
4419
176:29:36
9.
4399
206:42:45
10.
4179
166:25:46
11.
4119
281:46:06
12.
4009
149:16:36
13.
3873
259:02:23
14.
3352
292:15:03
15.
3189
68:29:45
16.
3094
230:37:16
17.
3058
272:59:56
18.
2984
105:18:04
19.
2975
275:48:14
20.
2954
37:09:13
21.
2899
128:10:16
22.
2809
71:31:17
23.
2707
114:15:58
24.
2691
87:08:15
25.
2606
98:32:20
26.
2567
228:25:41
27.
2470
114:04:20
28.
2380
141:40:27
29.
2355
108:53:58
30.
2347
226:54:44
31.
2344
266:08:41
32.
2333
173:10:11
33.
2301
46:40:36
34.
2246
348:13:45
35.
2220
183:50:38
36.
2068
72:54:19
37.
2066
159:10:15
38.
2053
117:04:19
39.
2038
83:40:00
40.
1969
251:39:20
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
अन्तिम नक्सा
1h 57m
de_inferno
MAX 25
AVG 19
3h 5m
de_nuke_2x2
MAX 12
AVG 12
4h 13m
de_inferno_2x2
MAX 23
AVG 12
5h 20m
de_dust2_glx_2x2
MAX 18
AVG 10
6h 29m
awp_india
MAX 21
AVG 6
8h 42m
cs_deagle5
MAX 8
AVG 7
9h 49m
de_abaddon_2x2
MAX 3
AVG 3
1d 26m
de_dust_glx
MAX 20
AVG 20
1d 1h 33m
de_nuke
MAX 23
AVG 18
1d 10h 30m
de_dust2002
MAX 17
AVG 8
1d 20h 37m
de_clan1_mill_2x2
MAX 19
AVG 16
1d 22h 52m
de_aztec_2x2
MAX 14
AVG 8
2d 3h 22m
de_dust2002_2x2
MAX 18
AVG 18
2d 4h 30m
de_dust_glx_2x2
MAX 18
AVG 12
2d 22h 27m
de_clan1_mill
MAX 19
AVG 19
3d 43m
de_alexandra
MAX 20
AVG 20
3d 2h 57m
de_alexandra_2x2
MAX 13
AVG 13
3d 5h 13m
cs_office_2x2
MAX 8
AVG 8
3d 19h 49m
de_tuscan_2x2
MAX 11
AVG 11
3d 20h 57m
de_aztec
MAX 20
AVG 18
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?
कुराकानी
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
VIP सर्भर
अनलाइन प्रयोगकर्ता