सर्भर Erdélyi Magyar Dust2 {{ErDay Gaming}} | Powered by SynHosting.eu 37.221.209.129:27535

connect 37.221.209.129:27535

दर्जा 133

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
6
0
3
7
11
0
12
6
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
1
1
खेलाडी रकम
1
/
12
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
3654
118:16:34
2.
3523
194:11:00
3.
1797
101:29:26
4.
1490
73:55:59
5.
1151
50:33:18
6.
1148
40:22:00
7.
1106
53:28:56
8.
1101
31:29:27
9.
1090
25:33:56
10.
955
92:16:14
12.
784
29:23:16
13.
705
34:18:51
14.
681
23:35:25
15.
644
42:04:57
17.
600
26:44:02
18.
568
35:43:30
19.
549
23:29:30
20.
499
17:52:37
21.
494
11:24:25
22.
476
38:22:26
23.
450
22:28:15
24.
439
10:17:03
25.
433
13:40:16
26.
422
9:08:47
27.
414
9:05:36
28.
405
6:59:56
29.
397
35:33:40
30.
383
15:22:31
31.
361
6:55:14
32.
359
22:42:11
33.
352
11:51:32
34.
350
14:27:00
36.
342
13:09:17
37.
335
7:04:21
38.
321
46:12:22
39.
321
12:34:47
40.
319
12:05:51
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?