सर्भर This Server BY OMONAS !!! <gg.iTi.lt> GunGame 193.219.1.161:27015

connect 193.219.1.161:27015

दर्जा 197

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
0
0
0
2
1
6
0
22
8
16
19
0
14
6
14
19
0
13
5
0
0
0
0
खेलाडी रकम
0
/
32
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
— कुनै खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
1975
32:36:43
2.
1368
15:40:24
3.
1154
18:37:01
4.
1077
39:56:06
5.
1012
27:30:40
6.
963
12:52:21
7.
900
10:14:44
8.
888
9:51:31
9.
870
29:04:41
10.
843
7:02:08
11.
800
18:58:32
12.
774
13:03:24
13.
771
46:10:28
14.
751
19:27:32
15.
719
21:32:52
16.
715
8:13:13
17.
708
5:28:58
18.
703
15:20:55
19.
678
3:23:47
20.
669
12:42:39
21.
661
25:41:35
22.
660
34:24:13
23.
600
31:31:02
24.
579
11:38:16
25.
569
72:03:19
26.
564
13:16:14
27.
536
24:40:35
28.
528
7:11:54
29.
528
8:30:04
30.
521
17:40:48
31.
518
14:29:55
32.
492
16:32:35
33.
482
37:25:59
34.
454
12:32:50
35.
448
4:46:57
36.
447
5:54:09
37.
442
1:57:54
38.
442
3:44:39
39.
426
29:02:53
40.
424
10:20:09
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
gg_csde_canali
5.4%
gg_4one_dusty
3.8%
gg_aim_ak-colt2
3.1%
gg_anubis
3.1%
gg_aim_train-dust
3.1%
gg_last_battle
3.1%
gg_fy_ski
3.1%
gg_aim_ak_colt_2007
3.1%
gg_westwood_2012
3.0%
gg_old_dust
3.0%
अन्तिम नक्सा
2h 27m
gg_33_shudder
MAX 17
AVG 8
3h 44m
gg_mini_snow_fight
MAX 8
AVG 6
5h 1m
gg_dusted_houses
MAX 13
AVG 7
6h 17m
gg_westwood_2012
MAX 19
AVG 6
7h 34m
gg_fy_rambo_snow
MAX 14
AVG 8
8h 51m
gg_fy_buzzkillikzzub
MAX 6
AVG 4
10h 7m
gg_climb
MAX 16
AVG 9
11h 23m
gg_aim_deathmatch
MAX 21
AVG 11
12h 39m
gg_aim_deagle_usp
MAX 16
AVG 13
13h 57m
gg_anubis
MAX 12
AVG 7
15h 13m
gg_speedy
MAX 22
AVG 22
16h 30m
gg_last_battle
MAX 6
AVG 3
17h 47m
gg_fy_ski
MAX 1
AVG 0
19h 3m
gg_fy_iceworld3d
MAX 9
AVG 5
20h 20m
gg_4one_dusty
MAX 17
AVG 4
21h 36m
gg_fy_egypt_al
MAX 0
AVG 0
22h 53m
gg_de_dust_aztec
MAX 11
AVG 5
1d 10m
gg_confusion
MAX 9
AVG 4
1d 1h 26m
gg_chicken_run
MAX 9
AVG 6
1d 5h 14m
gg_blue_magic
MAX 7
AVG 7
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?