सर्भर This Server BY OMONAS !!! <gg.iTi.lt> GunGame FREE-VIP FOR STEAM 193.219.1.161:27015

connect 193.219.1.161:27015

दर्जा 274

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
8
4
0
0
0
0
0
0
1
2
5
0
0
11
9
16
17
23
18
7
0
0
11
14
खेलाडी रकम
14
/
32
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
1.
25
13:29
2.
19
37:37
3.
16
22:28
4.
16
09:53
5.
15
09:54
6.
14
09:53
8.
12
09:55
9.
12
09:56
11.
6
05:21
14.
0
02:46
शीर्ष खेलाडी
1.
20510
346:46:12
2.
6719
118:08:20
3.
6046
126:42:26
4.
5708
83:50:19
5.
5628
575:59:28
6.
5395
99:52:41
7.
5266
199:32:38
8.
4293
113:31:51
9.
4279
324:24:36
10.
4019
91:06:44
11.
3923
52:56:23
12.
3476
142:15:24
13.
3446
125:09:05
14.
3193
116:21:48
15.
3091
97:20:08
16.
2795
82:40:08
17.
2685
46:11:53
18.
2374
39:13:21
19.
2361
108:00:49
20.
2288
80:11:37
21.
2225
78:13:00
22.
2190
131:08:02
23.
2177
92:17:58
24.
2174
34:36:47
25.
2090
30:14:36
26.
2053
59:05:25
27.
2016
32:30:18
28.
2012
89:50:20
29.
1923
46:36:22
30.
1854
84:37:31
31.
1764
39:04:17
32.
1739
22:22:14
33.
1735
28:29:05
34.
1702
43:24:20
35.
1692
48:07:19
36.
1629
74:25:42
37.
1575
43:57:04
38.
1548
36:27:51
39.
1544
26:40:51
40.
1530
59:02:37
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
कुनै नक्शा जानकारी
सर्भर च्याट
चाहिए साइट मा लग च्याट लागि
नक्सा तथ्याङ्क
gg_de_dust_aztec
5.4%
gg_chicken_run
4.4%
gg_westwood_2012
4.3%
gg_confusion
4.2%
gg_fy_buzzkillikzzub
3.8%
gg_old_dust
3.2%
gg_4one_dusty
3.2%
gg_fy_ski
3.2%
gg_climb
3.1%
gg_csde_canali
3.0%
de_dust2
3.0%
gg_ultradeth_b1
2.9%
gg_gardenworld
2.9%
gg_dusty_fortress
2.8%
gg_aim_ak_colt_2007
2.5%
gg_fy_iceworld3d
2.4%
gg_aim_shugga
2.3%
gg_aim_deathmatch
2.3%
gg_ancientbattlearena_cs16
2.2%
gg_fy_battlefield_cs16
2.2%
अन्तिम नक्सा
1h 9m
gg_aim_ak-colt2
MAX 15
AVG 8
3h 25m
gg_fl_default
MAX 11
AVG 8
4h 32m
gg_4one_dusty
MAX 18
AVG 8
5h 40m
gg_confusion
MAX 24
AVG 13
6h 49m
gg_aim_shugga
MAX 17
AVG 14
7h 55m
gg_fy_battlefield_cs16
MAX 20
AVG 12
9h 3m
gg_ultradeth_b1
MAX 16
AVG 12
10h 11m
gg_old_dust
MAX 12
AVG 3
11h 18m
gg_dusted
MAX 16
AVG 12
12h 25m
gg_ilc_scoutzknivez2
MAX 11
AVG 8
13h 32m
gg_fy_ski
MAX 23
AVG 8
14h 40m
gg_fy_iceworld3d
MAX 24
AVG 8
15h 48m
gg_fy_iceworld_1337
MAX 24
AVG 6
16h 55m
gg_fy_egypt_al
MAX 18
AVG 4
18h 2m
gg_fy_ancientplace
MAX 15
AVG 3
19h 9m
gg_csde_canali
MAX 21
AVG 8
20h 17m
gg_concrete20
MAX 16
AVG 4
21h 25m
gg_aim_train-dust
MAX 13
AVG 6
23h 40m
gg_de_dust_aztec
MAX 14
AVG 3
1d 1h 55m
gg_dusty_fortress
MAX 19
AVG 12
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?